Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Łódzki Wschodni

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym
  • Internet dla każdego
  • obywatel
  • Dzienniki Urzędowe

Kalendarium

«grudzień 2023»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lodzkiwschodni.pl

Treść strony

Uchwała nr XXXIX/364/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.
w sprawie przystąpienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2022r.

Uchwała nr XXXIX/363/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Statutowo - Regulaminowej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok

Uchwała nr XXXIX/362/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok

Uchwała nr XXXIX/361/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok

Uchwała nr XXXIX/360/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok

Uchwała nr XXXIX/359/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok

Uchwała nr XXXIX/358/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Łódzkim dotyczącego powierzenia i finansowania niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2022 r.

Uchwała nr XXXIX/357/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na 2022 rok porozumienia z Miastem Łódź w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeń o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole dla dzieci niewidomych, słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących oraz dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z terenu powiatu łódzkiego wschodniego przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi, al. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 86

Uchwała nr XXXIX/356/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.
w sprawie powierzenia Gminie Koluszki do realizacji w 2022 roku zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr XXXIX/355/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok

Uchwała nr XXXIX/354/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2022 – 2025

Uchwała nr XXXIX/353/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok

Uchwała nr XXXIX/352/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok

Uchwała nr XXXIX/351/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024

Uchwała nr XXXVIII/350/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego lub jego jednostek podległych mających charakter cywilnoprawny

Uchwała nr XXXVIII/349/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok

Uchwała nr XXXVIII/348/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok

Uchwała nr XXXVIII/347/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024

Uchwała nr XXXVIII/346/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia zasad realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2022 roku

Uchwała nr XXXVIII/345/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r.
w sprawie zapewnienia ciągłości realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2022 r.

Uchwała nr XXXVII/344/2021 z dnia 25 listopada 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok

Uchwała nr XXXVII/343/2021 z dnia 25 listopada 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok

Uchwała nr XXXVII/342/2021 z dnia 25 listopada 2021 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok

Uchwała nr XXXVII/341/2021 z dnia 25 listopada 2021 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024

Uchwała nr XXXVII/340/2021 z dnia 25 listopada 2021 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Tuszyn w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Tuszyn w 2021 r.

Uchwała nr XXXVII/339/2021 z dnia 25 listopada 2021 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Rzgów w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Rzgów w 2021 r.

Uchwała nr XXXVII/338/2021 z dnia 25 listopada 2021 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Nowosolna w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Nowosolna w 2021 r.

Uchwała nr XXXVII/337/2021 z dnia 25 listopada 2021 r.
w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr XXXVII/336/2021 z dnia 25 listopada 2021 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr XXXVII/335/2021 z dnia 25 listopada 2021 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na terenie powiatu łódzkiego wschodniego obowiązujących w 2022 roku

Uchwała nr XXXVII/334/2021 z dnia 25 listopada 2021 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz o wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2022 r.

Uchwała nr XXXVII/333/2021 z dnia 25 listopada 2021 r.
w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego

Uchwała nr XXXVII/332/2021 z dnia 25 listopada 2021 r.
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2022 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uchwała nr XXXVII/331/2021 z dnia 25 listopada 2021 r.
w sprawie realizacji programu finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego: programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Uchwała nr XXXVI/330/2021 z dnia 21 października 2021 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach

Uchwała nr XXXVI/329/2021 z dnia 21 października 2021 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze/span>

Uchwała nr XXXVI/328/2021 z dnia 21 października 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok

Uchwała nr XXXVI/327/2021 z dnia 21 października 2021 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok

Uchwała nr XXXVI/326/2021 z dnia 21 października 2021 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024

Uchwała nr XXXVI/325/2021 z dnia 21 października 2021 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na terenie powiatu łódzkiego wschodniego obowiązujących w 2021 roku

Uchwała nr XXXVI/324/2021 z dnia 21 października 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zasad realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2021 roku

Uchwała nr XXXV/323/2021 z dnia 29 września 2021 r.
w sprawie poparcia woli przejęcia realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego na terenie powiatu łódzkiego wschodniego przez Wojewódzką Stację Ratownictwa Medycznego w Łodzi od 2022 roku

Uchwała nr XXXV/322/2021 z dnia 29 września 2021 r.
w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr XXXV/321/2021 z dnia 29 września 2021 r.
w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr XXXV/320/2021 z dnia 29 września 2021 r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2021 roku

Uchwała nr XXXV/319/2021 z dnia 29 września 2021 r.
w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2021 roku

Uchwała nr XXXV/318/2021 z dnia 29 września 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok

Uchwała nr XXXV/317/2021 z dnia 29 września 2021 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok

Uchwała nr XXXV/316/2021 z dnia 29 września 2021 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024

Uchwała nr XXXV/315/2021 z dnia 29 września 2021 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Łodzi na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pokrycia dachowego celem użytkowania budynku przy ul. Milionowej 91” w 2021 r.

Uchwała nr XXXIV/314/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r.
w sprawie przekazania wniosku według właściwości

Uchwała nr XXXIV/313/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok

Uchwała nr XXXIV/312/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok

Uchwała nr XXXIV/311/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024

Uchwała nr XXXIII/310/2021 z dnia 29 lipca 2021 r.
w sprawie przekazania wniosku mieszkańców Kurowic według właściwości

Uchwała nr XXXIII/309/2021 z dnia 29 lipca 2021 r.
w sprawie przekazania wniosku mieszkanki Woli Rakowej według właściwości

Uchwała nr XXXIII/308/2021 z dnia 29 lipca 2021 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok

Uchwała nr XXXIII/307/2021 z dnia 29 lipca 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok

Uchwała nr XXXIII/306/2021 z dnia 29 lipca 2021 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok

Uchwała nr XXXIII/305/2021 z dnia 29 lipca 2021 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024

Uchwała nr XXXIII/304/2021 z dnia 29 lipca 2021 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Koluszki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw na potrzeby Przedszkola Nr 1 i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach” w 2021 r.

Uchwała nr XXXIII/303/2021 z dnia 29 lipca 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni

Uchwała nr XXXII/302/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok

Uchwała nr XXXII/301/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok

Uchwała nr XXXII/300/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024

Uchwała nr XXXII/299/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia przez Powiat Łódzki Wschodni z Gminą Koluszki w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Powiat Łódzki Wschodni oddziałów przedszkolnych specjalnych w Szkole Podstawowej nr 3 Specjalnej w Koluszkach wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach, ul. Budowlanych 8, 95 – 040 Koluszki

Uchwała nr XXXII/298/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r.
w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2020 rok

Uchwała nr XXXII/297/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2020

Uchwała nr XXXII/296/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r.
w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2020

Uchwała nr XXXII/295/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego wotum zaufania

Uchwała nr XXXI/294/2021 z dnia 27 maja 2021 r.
w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo Wojewody Łódzkiego

Uchwała nr XXXI/293/2021 z dnia 27 maja 2021 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok

Uchwała nr XXXI/292/2021 z dnia 27 maja 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok

Uchwała nr XXXI/291/2021 z dnia 27 maja 2021 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok

Uchwała nr XXXI/290/2021 z dnia 27 maja 2021 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024

Uchwała nr XXXI/289/2021 z dnia 27 maja 2021 r.
w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koluszkach za rok 2020

Uchwała nr XXXI/288/2021 z dnia 27 maja 2021 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/274/2021 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2021

Uchwała nr XXXI/287/2021 z dnia 27 maja 2021 r.
w sprawie zmian w składzie Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr XXXI/286/2021 z dnia 27 maja 2021 r.
w sprawie zmian w składzie Komisji Polityki Społecznej

Uchwała nr XXXI/285/2021 z dnia 27 maja 2021 r.
w sprawie zmian w składzie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Uchwała nr XXX/284/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok

Uchwała nr XXX/283/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok

Uchwała nr XXX/282/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024

Uchwała nr XXX/281/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r.
w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej

Uchwała nr XXX/280/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r.
w sprawie przyjęcia aktualizacji „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2016-2022”

Uchwała nr XXX/279/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r.
w sprawie przyjęcia „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2028”

Uchwała nr XXIX/278/2021 z dnia 18 marca 2021 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok

Uchwała nr XXIX/277/2021 z dnia 18 marca 2021 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024

Uchwała nr XXIX/276/2021 z dnia 18 marca 2021 r.
w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2021 – 2025”

Uchwała nr XXIX/275/2021 z dnia 18 marca 2021 r.
w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Łódzkim Wschodnim na lata 2021 – 2023”

Uchwała nr XXIX/274/2021 z dnia 18 marca 2021 r.
w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2021

Uchwała nr XXIX/273/2021 z dnia 18 marca 2021 r.
w sprawie określenia rodzaju zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2021 oraz upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do dokonywania zmian w planie finansowym Funduszu

Uchwała nr XXIX/272/2021 z dnia 18 marca 2021 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z działalności jednostki za rok 2020 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2021 i zestawieniem potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na rok 2021

Uchwała nr XXVIII/271/2021 z dnia 18 lutego 2021 r.
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XXVI/252/2020 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028

Uchwała nr XXVIII/270/2021 z dnia 18 lutego 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w Powiecie Łódzkim Wschodnim

Uchwała nr XXVIII/269/2021 z dnia 18 lutego 2021 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok

Uchwała nr XXVIII/268/2021 z dnia 18 lutego 2021 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok

Uchwała nr XXVIII/267/2021 z dnia 18 lutego 2021 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024

Uchwała nr XXVIII/266/2021 z dnia 18 lutego 2021 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Koluszki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw na potrzeby Przedszkola Nr 1 i Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Koluszkach” w 2021 r.

Uchwała nr XXVII/265/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz o wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2021 r.

Uchwała nr XXVII/264/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok

Uchwała nr XXVII/263/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 109827
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-02-24 14:19