Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Łódzki Wschodni

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dzienniki Urzędowe
  • obywatel

Kalendarium

«luty 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lodzkiwschodni.pl

Treść strony

Uchwała nr 1128/2021 z dnia 10 lutego 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 rok dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr 1127/2021 z dnia 10 lutego 2021 r.
w sprawie realizacji przez jednostki organizacyjne Powiatu Łódzkiego Wschodniego wydatków o wartości mniejszej niż kwota 130.000,00 zł netto

Uchwała nr 1126/2021 z dnia 10 lutego 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia sposobu likwidacji pojazdu usuniętego z drogi – Peugeot Partner o nr rej. EL 024PH

Uchwała nr 1125/2021 z dnia 10 lutego 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie czynszu za najem lokalu użytkowego pozostającego w zarządzie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach

Uchwała nr 1124/2021 z dnia 10 lutego 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2021

Uchwała nr 1123/2021 z dnia 10 lutego 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2021

Uchwała nr 1122/2021 z dnia 10 lutego 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2021

Uchwała nr 1121/2021 z dnia 3 lutego 2021 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż kwota 130.000,00 zł netto w Starostwie Powiatowym w Łodzi

Uchwała nr 1120/2021 z dnia 3 lutego 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego do Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód

Uchwała nr 1119/2021 z dnia 3 lutego 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Uchwała nr 1118/2021 z dnia 3 lutego 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3313E w Kruszowie”

Uchwała nr 1117/2021 z dnia 3 lutego 2021 r.
w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Łodzi do załatwiania spraw w imieniu Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr 1116/2021 z dnia 3 lutego 2021 r.
w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Łodzi do załatwiania spraw w imieniu Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr 1115/2021 z dnia 3 lutego 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2021

Uchwała nr 1114/2021 z dnia 3 lutego 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2021

Uchwała nr 1113/2021 z dnia 3 lutego 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2021

Uchwała nr 1112/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zlecenie pomiędzy Powiatem Łódzkim Wschodnim a Dyrektorem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach na wykonywanie czynności związanych z administrowaniem wynajmowanej części budynku

Uchwała nr 1111/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia sposobu likwidacji pojazdu usuniętego z drogi – samochód osobowy marki Fiat Seicento o nr rej. ELW WH68

Uchwała nr 1110/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.
w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Raportu o stanie Powiatu Łódzkiego wschodniego za rok 2020

Uchwała nr 1109/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń osiągniętych w 2020 roku przez nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni

Uchwała nr 1108/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.
w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łódzki Wschodni

Uchwała nr 1107/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o przyznanie dotacji celowej przez Zarząd Województwa Łódzkiego w 2021 r. na zadanie z zakresu rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej

Uchwała nr 1106/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług przez Powiat Łódzki Wschodni

Uchwała nr 1105/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

Uchwała nr 1104/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.
w sprawie powierzenia Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach obowiązków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w 2021 r.

Uchwała nr 1103/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.
w sprawie powierzenia Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach obowiązków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie ogrodzenia od ul. Wigury dla Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach” w 2021 r.

Uchwała nr 1102/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.
w sprawie powierzenia Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach obowiązków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa windy zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach” w 2021 r.

Uchwała nr 1101/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.
w sprawie powierzenia Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach obowiązków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach – dochodzenie do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach” w 2021 r.

Uchwała nr 1100/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.
w sprawie powierzenia Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze obowiązków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku gospodarczego Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze” – etap III w 2021 r.

Uchwała nr 1099/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.
w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej dotyczącej budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2021

Uchwała nr 1098/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.
w sprawie określenia trybu lokowania wolnych środków budżetowych w 2021 r.

Uchwała nr 1097/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, które nie są przedsięwzięciami, a których realizacja w roku budżetowym 2021 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania poszczególnych jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2021

Uchwała nr 1096/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.
w sprawie ustalenia szczegółowego planu finansowego Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych i zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2021 rok

Uchwała nr 1095/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2021 rok

Uchwała nr 1094/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka w 2021 r. w Powiecie Łódzkim Wschodnim

Uchwała nr 1093/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych z dniem 1 lutego 2021 r. z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze

Uchwała nr 1092/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2021

Uchwała nr 1091/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu fotograficznego „Zima w Powiecie Łódzkim Wschodnim”

Uchwała nr 1090/2021 z dnia 13 stycznia 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie czynszu za najem lokalu użytkowego pozostającego w zarządzie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach

Uchwała nr 1089/2021 z dnia 13 stycznia 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Tuszyn, obrębie 19 – Zofiówka, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 260/3

Uchwała nr 1088/2021 z dnia 13 stycznia 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w mieście Tuszyn, obrębie 1, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 54/3

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 627
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-02-05 16:09