Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Łódzki Wschodni

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym
  • obywatel
  • Dzienniki Urzędowe

Kalendarium

«lipiec 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lodzkiwschodni.pl

Treść strony

Uchwała nr 1848/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2022.

Uchwała nr 1847/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022.

Uchwała nr 1846/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2022.

Uchwała nr 1845/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r. 
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2022.

Uchwała nr 1844/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022.

Uchwała nr 1843/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2022.

Uchwała nr 1842/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022.

Uchwała nr 1841/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r.
w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach – dochodzenie do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach” – etap I.

Uchwała Nr 1840/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na współorganizację oraz przyjęcia Regulaminu Mistrzostw Powiatu Łódzkiego Wschodniego w plażowej piłce siatkowej kobiet i mężczyzn

Uchwała Nr 1839/2022 z dnia 15 czerwca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia sposobu likwidacji pojazdu usuniętego z drogi – samochód osobowy marki Mazda o nr rej. ELA 20T4.

Uchwała Nr 1838/2022 z dnia 15 czerwca 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody właścicielskiej na wycięcie drzewa znajdującego się na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 145, obręb Byszewy, gm. Nowosolna

Uchwała Nr 1837/2022 z dnia 15 czerwca 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody właścicielskiej na wycięcie drzewa znajdującego się na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 74/12, obręb Natolin, gm. Nowosolna

Uchwała Nr 1836/2022 z dnia 15 czerwca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyn”.

Uchwała Nr 1835/2022 z dnia 15 czerwca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym pn. „Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach – dochodzenie do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach”.

Uchwała Nr 1834/2022 z dnia 15 czerwca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia sposobu likwidacji pojazdu usuniętego z drogi – samochód osobowy marki VW Polo o nr rej. EL 146WS.

Uchwała Nr 1833/2022 z dnia 15 czerwca 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację umorzonych i zużytych składników majątkowych będących w ewidencji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łodzi.

Uchwała Nr 1832/2022 z dnia 15 czerwca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2022.

Uchwała nr 1831/2022 z dnia 8 czerwca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2022.

Uchwała nr 1830/2022 z dnia 8 czerwca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2022.

Uchwała nr 1829/2022 z dnia 8 czerwca 2022 r
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022.

Uchwała nr 1828/2022 z dnia 8 czerwca 2022 r
w sprawie określenia form i trybu udzielania pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Uchwała nr 1827/2022 z dnia 8 czerwca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2021.

Uchwała nr 1826/2022 z dnia 8 czerwca 2022 r.
w sprawie reprezentacji Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód.

Uchwała nr 1825/2022 z dnia 8 czerwca 2022 r.
zmieniająca Uchwałę Nr 1046/2020 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie łódzkim wschodnim (VI)” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na łata 2014 – 2020 oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie jego realizacji.

Uchwała nr 1824/2022 z dnia 8 czerwca 2022 r.
zmieniająca Uchwałę Nr 476/2019 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łódzkim wschodnim (V)” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie jego realizacji.

Uchwała nr 1823/2022 z dnia 8 czerwca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia, treści specyfikacji warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyn"

Uchwała nr 1822/2022 z dnia 8 czerwca 2022 r.
w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyn”.

Uchwała nr 1821/2022 z dnia 8 czerwca 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Tuszyn, obrębie 11 - Rydzynki, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 162/13.

Uchwała nr 1820/2022 z dnia 8 czerwca 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację umorzonych i zużytych składników majątkowych będących w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód.

Uchwała nr 1819/2022 z dnia 8 czerwca 2022 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Koluszkach mienia ruchomego w postaci zamrażarki w celu niezbędnego wyposażenia kuchni

Uchwała nr 1818/2022 z dnia 8 czerwca 2022 r.
w sprawie upoważnienia inspektora w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych do udziału w komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach.

Uchwała nr 1817/2022 z dnia 8 czerwca 2022 r.
w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych do udziału w komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach.

Uchwała nr 1816/2022 z dnia 8 czerwca 2022 r.
w sprawie upoważnienia Sekretarza Powiatu Łódzkiego Wschodniego do udziału w komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach.

Uchwała nr 1815/2022 z dnia 8 czerwca 2022 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach.

Uchwała nr 1814/2022 z dnia 1 czerwca 2022 r.
w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do podpisania umowy z Województwem Łódzkim na dofinansowanie zadania pn.: „Poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach”

Uchwała nr 1813/2022 z dnia 1 czerwca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2022

Uchwała nr 1812/2022 z dnia 1 czerwca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych i realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2022

Uchwała nr 1811/2022 z dnia 1 czerwca 2022 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 1610/2022 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej dotyczącej budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022

Uchwała nr 1810/2022 z dnia 1 czerwca 2022 r.
w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż kwota 130.000,00 zł netto w Starostwie Powiatowym w Łodzi wprowadzonym Uchwałą Nr 1121/2021 z dnia 3 lutego 2021 r.

Uchwała nr 1809/2022 z dnia 1 czerwca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia, treści specyfikacji warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego pn. „Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach – dochodzenie do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach” – etap I

Uchwała nr 1808/2022 z dnia 26 maja 2022 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkól nr 2 w Koluszkach - dochodzenie do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach” - etap I oraz uchwalenia regulaminu jej pracy

Uchwała nr 1807/2022 z dnia 26 maja 2022 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

Uchwała nr 1806/2022 z dnia 26 maja 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2022.

Uchwała nr 1805/2022 z dnia 26 maja 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2022.

Uchwała nr 1804/2022 z dnia 26 maja 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022.

Uchwała nr 1803/2022 z dnia 26 maja 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2022.

Uchwała nr 1802/2022 z dnia 26 maja 2022 r.
w sprawie w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022

Uchwała nr 1801/2022 z dnia 26 maja 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022.

Uchwała nr 1800/2022 z dnia 26 maja 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku Funduszu Pomocy na rok 2022 .

Uchwała nr 1799/2022 z dnia 26 maja 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych oraz zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2022.

Uchwała nr 1798/2022 z dnia 26 maja 2022 r.
w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do podpisania umowy z Województwem Łódzkim na dofinansowanie zadania pn.: „Poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach”

Uchwała nr 1797/2022 z dnia 26 maja 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym pn. „Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego w celu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH” etap III – pomiar sieci wysokościowej wraz z wyrównaniem – znak sprawy: Or.272.1.6.2022.

Uchwała nr 1796/2022 z dnia 26 maja 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyn” – znak sprawy: Or.272.1.14.2022.

Uchwała nr 1795/2022 z dnia 26 maja 2022 r.
w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach - dochodzenie do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach” – znak sprawy: Or.272.1.12.2022.

Uchwała nr 1794/2022 z dnia 26 maja 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2925E i nr 2926E na terenie gminy Brójce” Or.272.1.10.2022.

Uchwała nr 1793/2022 z dnia 26 maja 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2925E i nr 2926E na terenie gminy Brójce” Or.272.1.9.2022.

Uchwała nr 1792/2022 z dnia 26 maja 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym pn. „Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia drogi powiatowej nr 2911E - ul. Łódzkiej w Justynowie, gm. Andrespol” – znak sprawy: Or.272.1.7.2022

Uchwała nr 1791/2022 z dnia 26 maja 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym pn. „Budowa przepustu żelbetowego na rzece Moszczenica” w ramach zadania pn. ,,Wykonanie ciągu pieszo - jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna" – znak sprawy: Or.272.1.5.2022.

Uchwała nr 1790/2022 z dnia 26 maja 2022 r.
zmieniająca Uchwałę nr 1650/2022 w sprawie ustalenia rocznego planu etatów Starostwa Powiatowego w Łodzi na rok 2022.

Uchwała nr 1789/2022 z dnia 26 maja 2022 r.
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Łodzi.

Uchwała nr 1788/2022 z dnia 18 maja 2022 r.
w sprawie ustalenia wysokości odpisu w 2022 roku na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczyciela emeryta i rencisty oraz nauczyciela pobierającego świadczenie kompensacyjne uprawnionego do korzystania ze świadczeń socjalnych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni

Uchwała nr 1787/2022 z dnia 18 maja 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2022.

Uchwała nr 1786/2022 z dnia 18 maja 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2022.

Uchwała nr 1785/2022 z dnia 18 maja 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022.

Uchwała nr 1784/2022 z dnia 18 maja 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2022.

Uchwała nr 1783/2022 z dnia 18 maja 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022.

Uchwała nr 1782/2022 z dnia 18 maja 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2022.

Uchwała nr 1781/2022 z dnia 18 maja 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022.

Uchwała nr 1780/2022 z dnia 18 maja 2022 r.
w sprawie wydania zgody PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin na przeprowadzenie badań archeologicznych na terenie związanym z realizacją budowy linii kablowej oraz przebudową linii napowietrznej wraz z wymianą słupa w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1151E – dz. nr ewid. 39/3 w obrębie Wiączyń Dolny, gmina Nowosolna.

Uchwała nr 1779/2022 z dnia 18 maja 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody właścicielskiej na wycięcie drzewa znajdującego się na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 156, obręb Redzeń Nowy, gm. Koluszki.

Uchwała nr 1778/2022 z dnia 18 maja 2022 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Łódzkiego Wschodniego „Raportu o stanie Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2021 rok”.

Uchwała nr 1777/2022 z dnia 18 maja 2022 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała nr 1776/2022 z dnia 18 maja 2022 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach.

Uchwała nr 1775/2022 z dnia 16 maja 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego imprezy pn. „Powitanie Lata 2022 w Starowej Górze”

Uchwała nr 1774/2022 z dnia 16 maja 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego imprezy pn. „Piknik Rodzinny dla Leona”

Uchwała nr 1773/2022 z dnia 16 maja 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia wyniku negocjacji przeprowadzonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki dla zadania pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2925E i nr 2926E na terenie gminy Brójce”

Uchwała nr 1772/2022 z dnia 11 maja 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na współorganizację oraz przyjęcia Regulaminu Indywidualnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych dla dzieci i młodzieży

Uchwała nr 1771/2022 z dnia 11 maja 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na współorganizację oraz przyjęcia Regulaminu Powiatowych Zawodów Strzeleckich dla dzieci i młodzieży

Uchwała nr 1770/2022 z dnia 11 maja 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego imprezy sportowo – rekreacyjnej dla mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego pn. „Orlikowy Turniej Piłki Nożnej”

Uchwała nr 1769/2022 z dnia 11 maja 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia, treści specyfikacji warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyn”

Uchwała nr 1768/2022 z dnia 11 maja 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2022

Uchwała nr 1767/2022 z dnia 11 maja 2022 r.
w sprawie zmian w planie finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2022

Uchwała nr 1766/2022 z dnia 6 maja 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2021 r.

Uchwała nr 1765/2022 z dnia 6 maja 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych oraz zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2022

Uchwała nr 1764/2022 z dnia 4 maja 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Łódzkiego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadania przez Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze w zakresie rozwoju zielonej infrastruktury w ramach projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” – „Ogrody przyjazne naturze”

Uchwała nr 1763/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r.
w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr 1753/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia, treści specyfikacji warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyn”

Uchwała nr 1762/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r.
w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łódzki Wschodni

Uchwała nr 1761/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r.
w sprawie powierzenia Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach obowiązków związanych z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej, wynikającego z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

Uchwała nr 1760/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

Uchwała nr 1759/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2022

Uchwała nr 1758/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2022

Uchwała nr 1757/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022

Uchwała nr 1756/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki oraz projektu zaproszenia do negocjacji na wykonanie zadania pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2925E i nr 2926E na terenie gminy Brójce”

Uchwała nr 1755/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia, treści specyfikacji warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach – dochodzenie do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach”

Uchwała nr 1754/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach – dochodzenie do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach oraz uchwalenia regulaminu jej pracy

Uchwała nr 1753/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia, treści specyfikacji warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyn”

Uchwała nr 1752/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r
w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Budowa przepustu żelbetowego na rzece Moszczenica” w ramach zadania pn. „Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna”

Uchwała nr 1751/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2022

Uchwała nr 1750/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych na rok 2022

Uchwała nr 1749/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022

Uchwała nr 1748/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych oraz zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2022

Uchwała nr 1747/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2022

Uchwała nr 1746/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych oraz zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2022

Uchwała nr 1745/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022

Uchwała nr 1744/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku Funduszu Pomocy na rok 2022

Uchwała nr 1743/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r.
w sprawie składania oświadczeń woli, związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie rozdysponowywania mienia przekazanego przez administrację rządową w ramach pomocy przeznaczonej na wsparcie obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Uchwała nr 1742/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r.
w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2925E i nr 2926E na terenie gminy Brójce”

Uchwała nr 1741/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r.
w sprawie przekazania umową darowizny mienia ruchomego otrzymanego w postaci darowizny od Spółki Lidl sp. z o.o. sp. k. gminom z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr 1740/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2022

Uchwała nr 1739/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2022

Uchwała nr 1738/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022

Uchwała nr 1737/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2022

Uchwała nr 1736/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022

Uchwała nr 1735/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2022

Uchwała nr 1734/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022

Uchwała nr 1733/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego eliminacji powiatowych XLIII Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Uchwała nr 1732/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r.
w sprawie przeznaczenia środków finansowych na zakup materiałów promocyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr 1731/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r.
w sprawie odrzucenia oferty w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa przepustu żelbetowego na rzece Moszczenica” w ramach zadania pn. „Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna”

Uchwała nr 1714/2022 z dnia 24 marca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2022

Uchwała nr 1713/2022 z dnia 24 marca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2022

Uchwała nr 1712/2022 z dnia 24 marca 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022

Uchwała nr 1711/2022 z dnia 24 marca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych na rok 2022

Uchwała nr 1710/2022 z dnia 24 marca 2022 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022

Uchwała nr 1709/2022 z dnia 24 marca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań własnych na rok 2022.

Uchwała nr 1708/2022 z dnia 24 marca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2022

Uchwała nr 1707/2022 z dnia 24 marca 2022 r.
w sprawie przyznania Nagrody Starosty Łódzkiego Wschodniego za wysokie osiągnięcia sportowe w 2021 roku

Uchwała nr 1706/2022 z dnia 24 marca 2022 r.
sprawie ustalenia maksymalnej wartości Nagrody Starosty Łódzkiego Wschodniego za wysokie osiągnięcia sportowe w 2021 roku

Uchwała nr 1705/2022 z dnia 24 marca 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku do Ministerstwa Edukacji i Nauki o udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wycieczki szkolnej w roku szkolnym 2021/2022 przez I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach w ramach przedsięwzięcia ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”

Uchwała nr 1704/2022 z dnia 16 marca 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody właścicielskiej na wycięcie drzewa znajdującego się na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 39/4, obręb Wiączyń Dolny, gm. Nowosolna

Uchwała nr 1703/2022 z dnia 16 marca 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na promocję Powiatu Łódzkiego Wschodniego poprzez zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursu fotograficznego pn. „Wiosna w Powiecie Łódzkim Wschodnim”

Uchwała nr 1702/2022 z dnia 16 marca 2022 r.
w sprawie organizacji i przyjęcia Regulaminu konkursu fotograficznego pn. „Wiosna w Powiecie Łódzkim Wschodnim”

Uchwała nr 1701/2022 z dnia 16 marca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia, treści specyfikacji warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2925 E i nr 2926E na terenie gminy Brójce”

Uchwała nr 1700/2022 z dnia 16 marca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2022

Uchwała nr 1699/2022 z dnia 16 marca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2022

Uchwała nr 1698/2022 z dnia 16 marca 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022

Uchwała nr 1697/2022 z dnia 16 marca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2022

Uchwała nr 1696/2022 z dnia 16 marca 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022

Uchwała nr 1695/2022 z dnia 16 marca 2022 r.
w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2925E i nr 2926E na terenie gminy Brójce”

Uchwała nr 1694/2022 z dnia 16 marca 2022 r.
w sprawie zmian w planie finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2022

Uchwała nr 1693/2022 z dnia 16 marca 2022 r.
w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia drogi powiatowej nr 4349E – ul. Warszawska w Tomaszowie Mazowieckim dotychczasowej kategorii oraz zaliczenie do kategorii dróg krajowych

Uchwała nr 1692/2022 z dnia 16 marca 2022 r
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację umorzonych i zużytych składników majątkowych będących w ewidencji Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowe Górze

Uchwała nr 1691/2022 z dnia 16 marca 2022 r.
w sprawie ustalenia podziału środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej w 2022 roku

Uchwała nr 1690/2022 z dnia 16 marca 2022 r.
w sprawie upoważnienia osób do podpisania wniosku o udzielenie dofinansowania projektu: Utworzenie ekopracowni w I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Uchwała nr 1689/2022 z dnia 9 marca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2022

Uchwała nr 1688/2022 z dnia 9 marca 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022

Uchwała nr 1687/2022 z dnia 9 marca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych za rok 2022

Uchwała nr 1686/2022 z dnia 9 marca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego w celu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH" etap III - pomiar sieci wysokościowej wraz z wyrównaniem

Uchwała nr 1685/2022 z dnia 9 marca 2022 r.
w sprawie wydania zgody Zakładowi Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna na przeprowadzenie badań archeologicznych na terenie planowanej inwestycji w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1151E - dz. nr ewid. 112/3, 114 i 115/4 w obrębie Wiączyń Dolny, gmina Nowosolna

Uchwała nr 1684/2022 z dnia 9 marca 2022 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze

Uchwała nr 1683/2022 z dnia 2 marca 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sporządzenie protokołu uzgodnień dotyczącego wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Andrespol, obrębie Andrespol, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 24/3

Uchwała nr 1682/2022 z dnia 2 marca 2022 r.
w sprawie współorganizacji „Światowego, Europejskiego Dnia Inwalidy dla mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego

Uchwała nr 1681/2022 z dnia 2 marca 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego „XXIII Przeglądu Artystycznego Ruchu Seniora 2022"

Uchwała nr 1680/2022 z dnia 2 marca 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zakup nagród dla zwycięskich drużyn i wyróżnionych najlepszych zawodników IV Mistrzostw Powiatu Łódzkiego Wschodniego Strażaków OSP w Halowej Piłce Nożnej

Uchwała nr 1679/2022 z dnia 2 marca 2022 r.
w sprawie upoważnienia Pana Kamila Jóźwiaka reprezentującego Modus Biuro Projektowo - Wykonawcze Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 249/251 1.C21, 90-456 Łódź do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego spraw związanych z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (ZR[D) polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2902E - ulicy Kępica w obrębie Modlica, gm. Tuszyn

Uchwała nr 1678/2022 z dnia 2 marca 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie z wnioskiem o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2902E - ulicy Kępica w obrębie Modlica, gm. Tuszyn

Uchwała nr 1677/2022 z dnia 2 marca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym pn. „Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia drogi powiatowej nr 2911E - ul. Łódzkiej w Justynowie, gm. Andrespol"

Uchwała nr 1676/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.
w sprawie udzielenia Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych pełnomocnictwa do samodzielnego reprezentowania Powiatu Łódzkiego Wschodniego w relacjach z Ministrem Edukacji i Nauki, w związku z udziałem Powiatu w roku 2022 w przedsięwzięciu pn. „Poznaj Polskę”

Uchwała nr 1675/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczenia, usytuowanego w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach

Uchwała nr 1674/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczenia, usytuowanego w budynku Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach

Uchwała nr 1673/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowych otrzymanych i udzielonych na podstawie zawartych porozumień i umów przez Powiat Łódzki Wschodni na realizację zadań z zakresu utrzymania dróg powiatowych w 2021 r.

Uchwała nr 1672/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowych otrzymanych i udzielonych na podstawie zawartych porozumień i umów przez Powiat Łódzki Wschodni na realizację zadań z zakresu utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz zadań z zakresu polityki społecznej w 2021 r.

Uchwała nr 1671/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2022

Uchwała nr 1670/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2022

Uchwała nr 1669/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022

Uchwała nr 1668/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.
w sprawie upoważnienia osób do podpisania porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi

Uchwała nr 1667/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2022

Uchwała nr 1666/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2022

Uchwała nr 1665/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2022

Uchwała nr 1664/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia, treści specyfikacji warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2925E i nr 2926E na terenie gminy Brójce”

Uchwała nr 1663/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2022

Uchwała nr 1662/2022 z dnia 24 lutego 2022 r
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022

Uchwała nr 1661/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2022

Uchwała nr 1660/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022

Uchwała nr 1659/2022 z dnia 21 lutego 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia, treści specyfikacji warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego w celu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH” etap III – pomiar sieci wysokościowej wraz z wyrównaniem

Uchwała nr 1658/2022 z dnia 21 lutego 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia, treści specyfikacji warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa przepustu żelbetowego na rzece Moszczenica” w ramach zadania pn. „Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna”

Uchwała nr 1657/2022 z dnia 21 lutego 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia, treści specyfikacji warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia drogi powiatowej nr 2911E – ul. Łódzkiej w Justynowie, gm. Andrespol”

Uchwała nr 1656/2022 z dnia 21 lutego 2022 r.
w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia drogi powiatowej nr 2911E – ul. Łódzkiej w Justynowie, gm. Andrespol”

Uchwała nr 1655/2022 z dnia 16 lutego 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2022

Uchwała nr 1654/2022 z dnia 16 lutego 2022 r.
w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego w celu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH” etap III – pomiar sieci wysokościowej wraz z wyrównaniem, oraz uchwalenia regulaminu jej pracy

Uchwała nr 1653/2022 z dnia 16 lutego 2022 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2022 rok dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr 1652/2022 z dnia 16 lutego 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym pn. „Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna”

Uchwała nr 1651/2022 z dnia 16 lutego 2022 r
w sprawie wyrażenia zgody na współorganizację oraz przyjęcia Regulaminu XIV Turnieju Tenisa Stołowego – Memoriał Ignacego Zbigniewa Pietrusewicza

Uchwała nr 1650/2022 z dnia 9 lutego 2022 r.
w sprawie ustalenia rocznego planu etatów w Starostwie Powiatowym w Łodzi na rok 2022

Uchwała nr 1649/2022 z dnia 9 lutego 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2022

Uchwała nr 1648/2022 z dnia 9 lutego 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku w ramach unijnego Programu Erasmus+ przez Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach

Uchwała nr 1647/2022 z dnia 9 lutego 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania o udzielonych w 2021 roku zamówieniach

Uchwała nr 1646/2022 z dnia 9 lutego 2022 r.
w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna”

Uchwała nr 1645/2022 z dnia 9 lutego 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie w okresie od dnia 9 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. usługi polegającej na stwierdzaniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawianiu karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu łódzkiego wschodniego

Uchwała nr 1644/2022 z dnia 2 lutego 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego zawodów „Pucharu Polski Psich Zaprzęgów – Rybakówka Cup”

Uchwała nr 1643/2022 z dnia 2 lutego 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia, treści specyfikacji warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia drogi powiatowej nr 2911E – ul. Łódzkiej w Justynowie, gm. Andrespol”

Uchwała nr 1642/2022 z dnia 2 lutego 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia sposobu likwidacji pojazdu usuniętego z drogi – samochód osobowy marki Renault Twingo o nr rej. EL 06262

Uchwała nr 1641/2022 z dnia 2 lutego 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowych udzielonych na podstawie zawartych porozumień i umów przez Powiat Łódzki Wschodni na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2021 r.

Uchwała nr 1640/2022 z dnia 2 lutego 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowych otrzymanych na podstawie zawartych umów przez Powiat Łódzki Wschodni na realizację zadań publicznych w 2021 r.

Uchwała nr 1639/2022 z dnia 2 lutego 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowych otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w 2021 roku

Uchwała nr 1638/2022 z dnia 2 lutego 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowej otrzymanej przez Powiat Łódzki Wschodni na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych” w 2021 r.

Uchwała nr 1637/2022 z dnia 2 lutego 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2022

Uchwała nr 1636/2022 z dnia 2 lutego 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2022

Uchwała nr 1635/2022 z dnia 2 lutego 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022

Uchwała nr 1634/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r.
w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Raportu o stanie Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2021

Uchwała nr 1633/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń osiągniętych w 2021 roku przez nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni

Uchwała nr 1632/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r.
w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łódzki Wschodni

Uchwała nr 1631/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach umów użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rzecz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr 1630/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

Uchwała nr 1629/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2022

Uchwała nr 1628/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r.
w sprawie powierzenia Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach obowiązków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w 2022 r.

Uchwała nr 1627/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r.
w sprawie upoważnienia osób do podpisania porozumienia z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi

Uchwała nr 1626/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r.
w sprawie upoważnienia osób do podpisania porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi

Uchwała nr 1625/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych i realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2022

Uchwała nr 1624/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022

Uchwała nr 1623/2022 z dnia 19 stycznia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia, treści specyfikacji warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna”

Uchwała nr 1622/2022 z dnia 19 stycznia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2022 rok dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr 1621/2022 z dnia 19 stycznia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka w 2022 r. w Powiecie Łódzkim Wschodnim

Uchwała nr 1620/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych na drogach powiatu łódzkiego wschodniego w 2022 r. oraz uchwalenia regulaminu jej pracy

Uchwała nr 1619/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r.
w sprawie rozliczenia przedmiotu umowy nr 63/2021 z dnia 27 maja 2021 r. na wykonanie uproszczonych planów urządzania lasu

Uchwała nr 1618/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r.
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Łodzi

Uchwała nr 1617/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r.
w sprawie przystąpienia do ogłoszonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego i Kancelarię Prezesa Rady Ministrów naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych zadań powiatu, określenia trybu lokowania wolnych środków budżetowych w 2022 r.

Uchwała nr 1616/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r.
w sprawie określenia trybu lokowania wolnych środków budżetowych w 2022 r.

Uchwała nr 1615/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r.
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, które nie są przedsięwzięciami, a których realizacja w roku budżetowym 2022 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania poszczególnych jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2022

Uchwała nr 1614/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r.
w sprawie powierzenia Dyrektorowi Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach obowiązków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w 2022 r.

Uchwała nr 1613/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r.
w sprawie powierzenia Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach obowiązków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w 2022 r.

Uchwała nr 1612/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r.
w sprawie powierzenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie obowiązków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego w 2022 r.

Uchwała nr 1611/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r.
w sprawie powierzenia Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze obowiązków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w 2022 r.

Uchwała nr 1610/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r.
w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej dotyczącej budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022

Uchwała nr 1609/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022

Uchwała nr 1608/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r.
w sprawie ustalenia szczegółowego planu finansowego Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych i zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok

Uchwała nr 1607/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2022 rok

Uchwała nr 1606/2022 z dnia 5 stycznia 2022 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego pochodzącego z zakończonego zadania pn. ,,Modernizacja budynku Warsztatów Szkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach – etap II” na rzecz Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach

Uchwała nr 1605/2022 z dnia 5 stycznia 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczenia, usytuowanego w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach

Uchwała nr 1604/2022 z dnia 5 stycznia 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z osobą fizyczną umowy najmu pomieszczenia gospodarczego (garaż) zlokalizowanego w budynku położonym w Koluszkach przy ul. Wigury 2

Uchwała nr 1603/2022 z dnia 5 stycznia 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczenia, usytuowanego w budynku Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9116
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-06-28 15:40