Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Łódzki Wschodni

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym
  • Internet dla każdego
  • obywatel
  • Dzienniki Urzędowe

Kalendarium

«kwiecień 2024»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lodzkiwschodni.pl

Treść strony

Uchwała Nr 2170/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r.
w sprawie ustalenia planu audytu wewnętrznego na rok 2023.

Uchwała Nr 2169/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2022.

Uchwała Nr 2168/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za nieruchomości położone w gminie Tuszyn, obrębie Modlica, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 219/1, 220/1 i 221/2.

Uchwała Nr 2167/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.
w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi”.

Uchwała Nr 2166/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2022.

Uchwała Nr 2165/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2022.

Uchwała Nr 2164/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022.

Uchwała Nr 2163/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2022.

Uchwała Nr 2162/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku Funduszu Pomocy na rok 2022.

Uchwała Nr 2161/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do Dziennego Domu Pomocy.

Uchwała Nr 2160/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.
w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy w imieniu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w ramach programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – Edycja 2023.

Uchwała Nr 2159/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej „wolności i głosu i swobody wypowiedzi poprzez media w publikatorach”.

Uchwała Nr 2158/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.
w sprawie rozliczenia realizacji przedmiotu umowy nr 176/2021 z dnia 29 listopada 2021 r. i ustalenia wysokości kar umownych za niedotrzymanie terminu zakończenia robót.

Uchwała Nr 2157/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.
w sprawie rozliczenia realizacji przedmiotu umowy nr 174/2021 z dnia 23 listopada 2021 r. i ustalenia wysokości kar umownych za niedotrzymanie terminu zakończenia robót.

Uchwała Nr 2156/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.
w sprawie zmian w planie finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2022.

Uchwała Nr 2155/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody właścicielskiej na wynajem lokalu mieszkalnego nr 2, zlokalizowanego w budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach, przy ul. Budowlanych 8.

Uchwała Nr 2154/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego (garaż) zlokalizowanego w budynku położonym w Koluszkach przy ul. Wigury 2.

Uchwała Nr 2153/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.
w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna.

Uchwała Nr 2152/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.
w sprawie ustalenia planu kontroli jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2023r.

Uchwała Nr 2151/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych na rok 2022.

Uchwała Nr 2150/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2022.

Uchwała Nr 2149/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2022.

Uchwała Nr 2148/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022.

Uchwała Nr 2147/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych oraz zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2022.

Uchwała Nr 2146/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych i zadań własnych oraz zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2022.

Uchwała Nr 2145/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych oraz zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2022.

Uchwała Nr 2144/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku Funduszu Pomocy na rok 2022.

Uchwała Nr 2143/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zmianę decyzji w zakresie terminu wycięcia drzew znajdujących się na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 145, obręb Byszewy, gm. Nowosolna.

Uchwała Nr 2142/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi”.

Uchwała Nr 2141/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych na rok 2022.

Uchwała Nr 2140/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022.

Uchwała Nr 2139/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r.
w sprawie zmian w planie finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2022.

Uchwała Nr 2138/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Nowosolna, obrębie 7- Kopanka, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka Nr 52/13.

Uchwała Nr 2137/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2022.

Uchwała Nr 2136/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2022.

Uchwała Nr 2135/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022.

Uchwała Nr 2134/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2022.

Uchwała Nr 2133/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022.

Uchwała Nr 2132/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r.".

Uchwała Nr 2131/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Ubezpieczenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r.”.

Uchwała Nr 2130/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. usługi polegającej na stwierdzaniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawianiu karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu łódzkiego wschodniego.

Uchwała Nr 2129/2022 z dnia 7 grudnia 2022 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu „Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2023 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Uchwała Nr 2128/2022 z dnia 7 grudnia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2022.

Uchwała Nr 2127/2022 z dnia 7 grudnia 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022.

Uchwała Nr 2126/2022 z dnia 7 grudnia 2022 r.
w sprawie zawarcia umowy z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, na wytworzenie i dostawę dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych.

Uchwała Nr 2125/2022 z dnia 7 grudnia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia, treści specyfikacji warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi”.

Uchwała Nr 2124/2022 z dnia 7 grudnia 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację umorzonych i zużytych składników majątkowych będących w ewidencji Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach.

Uchwała Nr 2123/2022 z dnia 7 grudnia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2022.

Uchwała Nr 2122/2022 z dnia 7 grudnia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2022.

Uchwała Nr 2121/2022 z dnia 7 grudnia 2022 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022.

Uchwała Nr 2120/2022 z dnia 5 grudnia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia, treści specyfikacji warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie ciągu pieszo - jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna”.

Uchwała Nr 2119/2022 z dnia 5 grudnia 2022 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rocznego planu etatów Starostwa Powiatowego w Łodzi.

Uchwała Nr 2118/2022 z dnia 5 grudnia 2022 r.
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Łodzi.

Uchwała Nr 2117/2022 z dnia 30 listopada 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego będącego w posiadaniu Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze.

Uchwała Nr 2116/2022 z dnia 30 listopada 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2022.

Uchwała Nr 2115/2022 z dnia 30 listopada 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2022.

Uchwała Nr 2114/2022 z dnia 30 listopada 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022.

Uchwała Nr 2113/2022 z dnia 30 listopada 2022 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi” oraz uchwalenia regulaminu jej pracy.

Uchwała Nr 2112/2022 z dnia 30 listopada 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia, treści specyfikacji warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r.”.

Uchwała Nr 2111/2022 z dnia 30 listopada 2022 r.
w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach.

Uchwała Nr 2110/2022 z dnia 30 listopada 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej łub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2023 roku oraz zawarcia z oferentami umów o realizację zadania publicznego.

Uchwała Nr 2109/2022 z dnia 30 listopada 2022 r.
w sprawie zawarcia z adwokatami i radcami prawnymi umów dotyczących udzielania porad prawnych w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego w 2023 r.

Uchwała Nr 2108/2022 z dnia 30 listopada 2022 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r.” oraz uchwalenia regulaminu jej pracy.

Uchwała Nr 2107/2022 z dnia30 listopada 2022 r.
w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r.”.

Uchwała Nr 2106/2022 z dnia 30 listopada 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji programu „Zajęcia klubowe w WTZ”.

Uchwała Nr 2105/2022 z dnia 24 listopada 2022 r.
w sprawie wyboru banku do wykonywania bankowej obsługi budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2026 roku.

Uchwała Nr 2104/2022 z dnia 24 listopada 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2022.

Uchwała Nr 2103/2022 z dnia 24 listopada 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2022.

Uchwała Nr 2102/2022 z dnia 24 listopada 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022.

Uchwała Nr 2101/2022 z dnia 24 listopada 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych na rok 2022.

Uchwała Nr 2100/2022 z dnia 24 listopada 2022 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022.

Uchwała Nr 2099/2022 z dnia 24 listopada 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2022.

Uchwała Nr 2098/2022 z dnia 24 listopada 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych, zadań własnych oraz zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2022.

Uchwała Nr 2097/2022 z dnia 24 listopada 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych oraz zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2022.

Uchwała Nr 2096/2022 z dnia 24 listopada 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku Funduszu Pomocy na rok 2022.

Uchwała Nr 2095/2022 z dnia 24 listopada 2022 r.
w sprawie zmian w planie finansowym dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022.

Uchwała Nr 2094/2022 z dnia 23 listopada 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia, treści specyfikacji warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Ubezpieczenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r.”

Uchwała Nr 2093/2022 z dnia 23 listopada 2022 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Ubezpieczenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r.” oraz uchwalenia regulaminu jej pracy.

Uchwała Nr 2092/2022 z dnia 23 listopada 2022 r.
w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Ubezpieczenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r.”

Uchwała Nr 2091/2022 z dnia 23 listopada 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody właścicielskiej na wycięcie 1 drzewa znajdującego się na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 128/4, obręb Wiśniowa Góra, gm. Andrespol.

Uchwała Nr 2090/2022 z dn. 17 listopada 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Ubezpieczenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r .”

Uchwała Nr 2089/2022 z dn. 17 listopada 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2022.

Uchwała Nr 2088/2022 z dn. 17 listopada 2022 r.
w sprawie zmian w planie finansowym dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022.

Uchwała Nr 2087/2022 z dn. 17 listopada 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2022.

Uchwała Nr 2086/2022 z dn. 17 listopada 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022.

Uchwała Nr 2085/2022 z dn. 17 listopada 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2022.

Uchwała Nr 2084/2022 z dn. 17 listopada 2022 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022.

Uchwała Nr 2083/2022 z dn. 17 listopada 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację umorzonych i zużytych składników majątkowych będących w ewidencji Zespołu Szkół nr 1 Koluszkach.

Uchwała Nr 2082/2022 z dn. 17 listopada 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego imprezy sportowo – rekreacyjnej dla mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego pn. „Andrzejkowy Turniej Piłki Siatkowej”.

Uchwała Nr 2081/2022 z dn. 15 listopada 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia oraz zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Ubezpieczenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r.”

Uchwała Nr 2080/2022 z dn. 15 listopada 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia, treści specyfikacji warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r.”.

Uchwała Nr 2079/2022 z dn. 15 listopada 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Obsługa bankowa budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2026 roku”.

Uchwała Nr 2078/2022 z dn. 15 listopada 2022 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2023.

Uchwała Nr 2077/2022 z dn. 15 listopada 2022 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2023 – 2026.

Uchwała Nr 2076/2022 z dnia 9 listopada 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację umorzonych i zużytych składników majątkowych będących w ewidencji Starostwa Powiatowego w Łodzi.

Uchwała Nr 2075/2022 z dnia 9 listopada 2022 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na współorganizację „Powiatowego rajdu pieszego szlakami powiatu łódzkiego wschodniego” oraz przyjęcia Regulaminu rajdu.

Uchwała Nr 2074/2022 z dnia 9 listopada 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2022.

Uchwała Nr 2073/2022 z dnia 9 listopada 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2022.

Uchwała Nr 2072/2022 z dnia 9 listopada 2022 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022.

Uchwała Nr 2071/2022 z dnia 9 listopada 2022 r.
w sprawie trybu obradowania Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Uchwała Nr 2070/2022 z dnia 4 listopada 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia, treści specyfikacji warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze”.

Uchwała Nr 2069/2022 z dnia 4 listopada 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż środka trwałego – samochodu marki Nissan Primastar o numerze rejestracyjnym ELW 4U70 w trybie pisemnego przetargu publicznego.

Uchwała Nr 2068/2022 z dnia 4 listopada 2022 r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze do załatwienia w imieniu właściciela – Powiatu Łódzkiego Wschodniego spraw związanych z zarejestrowaniem na Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze pojazdu marki Fiat Doblo Cargo SX L2H1 1,6 105k, rok produkcji: 2022.

Uchwała Nr 2067/2022 z dnia 4 listopada 2022 r.
w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze” oraz uchwalenia regulaminu jej pracy.

Uchwała Nr 2066/2022 z dnia 4 listopada 2022 r.
w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze”.

Uchwała Nr 2065/2022 z dnia 4 listopada 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2022.

Uchwała Nr 2064/2022 z dnia 4 listopada 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2022

Uchwała Nr 2063/2022 z dnia 4 listopada 2022 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022.

Uchwała Nr 2062/2022 z dnia 4 listopada 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację umorzonych i zużytych składników majątkowych będących w ewidencji Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach.

Uchwała Nr 2061/2022 z dnia 4 listopada 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia, treści specyfikacji warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Ubezpieczenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r.”.

Uchwała Nr 2060/2022 z dnia 4 listopada 2022 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej łub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2023 roku i ustalenia regulaminu jej pracy.

Uchwała Nr 2059/2022 z dnia 4 listopada 2022 r.
w sprawie upoważnienia przedstawicieli Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2023 roku.

Uchwała Nr 2058/2022 z dnia 4 listopada 2022 r.
w sprawie powierzenia Dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach obowiązków związanych z realizacją zadania: „Utworzenie ekopracowni w I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach”

Uchwała Nr 2057/2022 z dnia 27 października 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2022

Uchwała Nr 2056/2022 z dnia 27 października 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2022

Uchwała Nr 2055/2022 z dnia 27 października 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych i zadań własnych oraz zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2022

Uchwała Nr 2054/2022 z dnia 27 października 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych oraz zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2022

Uchwała Nr 2053/2022 z dnia 27 października 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022

Uchwała Nr 2052/2022 z dnia 27 października 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku Funduszu Pomocy na rok 2022

Uchwała Nr 2051/2022 z dnia 27 października 2022 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2023 roku

Uchwała Nr 2050/2022 z dnia 27 października 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku do Kuratorium Oświaty w Łodzi o udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji na zakup książek niebędących podręcznikami do biblioteki szkolnej Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach, w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”-Priorytet 3

Uchwała Nr 2049/2022 z dnia 27 października 2022 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku do Kuratorium Oświaty w Łodzi o udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji na zakup książek niebędących podręcznikami do biblioteki szkolnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach, w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” - Priorytet 3

Uchwała Nr 2048/2022 z dnia 27 października 2022 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu „Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2023 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

Uchwała Nr 2047/2022 z dnia 27 października 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego „XXVI Koluszkowskiego Przeglądu Piosenki 2022”

Uchwała Nr 2046/2022 z dnia 27 października 2022 r.
w sprawie przeznaczenia środków finansowych na zakup czujników czadu w ramach realizacji w 2022 roku działania określonego w Powiatowym Programie Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2018 - 2023 dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała Nr 2045/2022 z dnia 26 października 2022 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

Uchwała Nr 2044/2022 z dnia 26 października 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2022

Uchwała Nr 2043/2022 z dnia 26 października 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2022

Uchwała Nr 2042/2022 z dnia 26 października 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022

Uchwała Nr 2041/2022 z dnia 26 października 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2022

Uchwała Nr 2040/2022 z dnia 26 października 2022 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022

Uchwała Nr 2039/2022 z dnia 26 października 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia oraz zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Obsługa bankowa budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2026 roku”

Uchwała Nr 2038/2022 z dnia 19 października 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2022

Uchwała Nr 2037/2022 z dnia 19 października 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2022

Uchwała Nr 2036/2022 z dnia 19 października 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022

Uchwała Nr 2035/2022 z dnia 19 października 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2022

Uchwała Nr 2034/2022 z dnia 19 października 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022

Uchwała Nr 2033/2022 z dnia 19 października 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2022

Uchwała Nr 2032/2022 z dnia 19 października 2022 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022

Uchwała Nr 2031/2022 z dnia 19 października 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na współorganizację „Powiatowego Rajdu Pieszego szlakami powiatu łódzkiego wschodniego” oraz przyjęcia Regulaminu Rajdu

Uchwała nr 2030/2022 z dnia 12 października 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych na rok 2022

Uchwała nr 2029/2022 z dnia 12 października 2022 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022

Uchwała nr 2028/2022 z dnia 12 października 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia, treści specyfikacji warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Obsługa bankowa budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2026 roku”

Uchwala nr 2027/2022 z dnia 12 października 2022 r.
w sprawie uzgodnienia lokalizacji dwóch odcinków chodnika w drodze powiatowej nr 2911E - ul. Łódzkiej w Justynowie

Uchwała nr 2026/2022 z dnia 12 października 2022 r.
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2023 roku

Uchwała nr 2025/2022 z dnia 12 października 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Okręgową Radą Adwokacką w Łodzi i Radą Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego w 2023 roku

Uchwała nr 2024 / 2022 z dnia 12 października 2022 r.
w sprawie ustalenia usytuowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu łódzkiego wschodniego i zawarcia porozumień z Gminą Andrespol, Gminą Koluszki, Gminą Nowosolna, Gminą Rzgów i Gminą Tuszyn w związku z realizacją przez Powiat Łódzki Wschodni zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2023 roku

Uchwała nr 2023/2022 z dnia 12 października 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu mieszkalnego nr 1, zlokalizowanego w budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach przy ul. Budowlanych 8

Uchwała nr 2022/2022 z dnia 12 października 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2022

Uchwała nr 2021/2022 z dnia 5 października 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2022

Uchwała nr 2020/2022 z dnia 5 października 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia oraz zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze”

Uchwała nr 2019/2022 z dnia 5 października 2022 r.
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Łodzi

Uchwała nr 2018/2022 z dnia 5 października 2022 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r.” oraz uchwalenia regulaminu jej pracy

Uchwała nr 2017/2022 z dnia 5 października 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyn”

Uchwała nr 2016/2022 z dnia 5 października 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Brojce”

Uchwała nr 2015/2022 z dnia 29 września 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2022

Uchwała nr 2014/2022 z dnia 29 września 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2022

Uchwala nr 2013/2022 z dnia 29 września 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2022

Uchwała nr 2012/2022 z dnia 29 września 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022

Uchwała nr 2011/2022 z dnia 29 września 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych oraz zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2022

Uchwala nr 2010/2022 z dnia 29 września 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2022

Uchwała nr 2008/2022 z dnia 29 września 2022 r.
w sprawie zmian w planie finansowym dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVTD-19 na rok 2022

Uchwała nr 2007/2022 z dnia 29 września 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku Funduszu Pomocy na rok 2022

Uchwała nr 2006 /2022 z dnia 29 września 2022 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Ubezpieczenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r.” oraz uchwalenia regulaminu jej pracy

Uuchwała nr 2005/2022 z dnia 29 września 2022 r.
w sprawie akceptacji warunków umowy dotyczącej dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji zadania: Utworzenie ekopracowni w I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach

Uchwała nr 2004/2022 z dnia 29 września 2022 r.
w sprawie udzielenia dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 2 w Koluszkach pełnomocnictwa szczególnego na potrzeby realizacji projektu pn. „Zawodowcy w Europie” dofinansowanego w ramach Programu Erasmus+ przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu Erasmus+ ze środków Komisji Europejskiej

Uchwała nr 2003/2022 z dnia 29 września 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy finansowej o udzielenie dotacji na realizację projektu pn. „Zawodowcy w Europie” w ramach Programu Erasmus+ dofinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu Erasmus+ ze środków Komisji Europejskiej

Uchwała nr 2002/2022 z dnia 29 września 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku do Kuratorium Oświaty w Łodzi o udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji na zakup książek niebędących podręcznikami do biblioteki szkolnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach, w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” - Priorytet 3

Uchwała nr 2001/2022 z dnia 21 września 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia sposobu likwidacji pojazdu usuniętego z drogi – samochód osobowy marki Peugeot o nr rej. ERA3KC3

Uchwała nr 2000/2022 z dnia 21 września 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody właścicielskiej na wycięcie 4 drzew znajdujących się na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 128/4, obręb Wiśniowa Góra, gm. Andrespol

Uchwała nr 1999/2022 z dnia 21 września 2022 r.
w sprawie wniosku o udzielenie dofinansowania projektu: Utworzenie ekopracowni w I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Uchwała nr 1998/2022 z dnia 21 września 2022 r.
w sprawie upoważnienia osób do uzgodnienia ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni

Uchwała nr 1997/2022 z dnia 21 września 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia, treści specyfikacji warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze”

Uchwała nr 1996/2022 z dnia 21 września 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2022

Uchwała nr 1995/2022 z dnia 21 września 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2022

Uchwała Nr 1994/2022 z dnia 21 września 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022

Uchwała Nr 1993/2022 z dnia 21 września 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2022

Uchwała Nr 1992/2022 z dnia 21 września 2022 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022

Uchwała Nr 1991/2022 z dnia 21 września 2022 r.
w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze” oraz uchwalenia regulaminu jej pracy

Uchwała Nr 1990/2022 z dnia 21 września 2022 r.
w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze”

Uchwała Nr 1989/2022 z dnia 14 września 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody właścicielskiej na wycięcie drzewa znajdującego się na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 274, obręb Górki Duże, gmina Tuszyn

Uchwała Nr 1988/2022 z dnia 14 września 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody właścicielskiej na wycięcie drzewa znajdującego się na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 156, obręb Redzeń Nowy, gmina Koluszki

Uchwała Nr 1987/2022 z dnia 14 września 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2022

Uchwała Nr 1986/2022 z dnia 14 września 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2022

Uchwała Nr 1985/2022 z dnia 14 września 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022

Uchwała Nr 1984/2022 z dnia 14 września 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2022

Uchwała Nr 1983/2022 z dnia 14 września 2022 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022

Uchwała Nr 1982/2022 z dnia 14 września 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia oraz zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze”

Uchwała Nr 1981/2022 z dnia 14 września 2022 r.
w sprawie zmian w planie finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2022

Uchwała nr 1980/2022 z dnia 7 września 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku do Ministerstwa Edukacji i Nauki o udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wycieczki szkolnej w roku szkolnym 2022/2023 przez Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”

Uchwala Nr 1979/2022 z dnia 7 września 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2022

Uchwała nr 1978/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody właścicielskiej na przeprowadzenie naprawy i bieżącej konserwacji dachu na budynku pałacu znajdującego się na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 24/2, obręb Lisowice, gm. Koluszki.

Uchwała nr 1977/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Brójce”

Uchwała nr 1976/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyn”

Uchwała nr 1975/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym pn. „Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach - dochodzenie do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach” - etap I

Uchwała nr 1974/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia, treści specyfikacji warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze”

Uchwała nr 1973/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r.
w sprawie założeń do budowy projektu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2023, wzorów materiałów planistycznych oraz terminów ich składania

Uchwała nr 1972/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2022 r.

Uchwała nr 1971/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r.
w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2022 r.

Uchwała nr 1970/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 1610/2022 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej dotyczącej budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022

Uchwała nr 1969/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r.
w sprawie powierzenia Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze obowiązków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana i adaptacja utwardzonych części terenu Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze” w 2022 r.

Uchwała nr 1968/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r.
w sprawie określenia zasad, sposobu oraz trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przez jednostkę organizacyjną Powiatu Łódzkiego Wschodniego - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Uchwała nr 1967/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej na rok 2022

Uchwała nr 1966/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022

Uchwała Nr 1965/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r.
w sprawie upoważnienia osób do podpisania umów na realizację zadań inwestycyjnych przez Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze

Uchwała Nr 1964/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r.
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Obsługa bankowa budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2026 roku” oraz powołania komisji przetargowej

Uchwała Nr 1963/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r.
w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego pn. „Obsługa bankowa budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2026 roku”

Uchwała Nr 1962/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku Funduszu Pomocy na rok 2022

Uchwała Nr 1961/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Brójce”.

Uchwała Nr 1960/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie najmu pomieszczenia usytuowanego w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach.

Uchwała Nr 1959/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie najmu pomieszczenia usytuowanego w budynku Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach.

Uchwała Nr 1958/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r.
w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łódzki Wschodni.

Uchwała Nr 1957/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r.
w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dyrektorowi Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach.

Uchwała Nr 1956/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r.
w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach.

Uchwała Nr 1955/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r.
w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach.

Uchwała Nr 1954/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r.
w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dyrektorowi Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach.

Uchwała Nr 1953/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r.
w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dyrektorowi Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach.

Uchwała Nr 1952/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2022.

Uchwała Nr 1951/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2022.

Uchwała Nr 1950/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022.

Uchwała Nr 1949/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych oraz zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2022.

Uchwała Nr 1948/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych oraz zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2022.

Uchwała Nr 1947/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r.
w sprawie upoważnienia Członków Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do podpisania umowy z Województwem Łódzkim o dofinansowanie zadania pn. „Wymiana i adaptacja utwardzonych części terenu Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze” .

Uchwała Nr 1946/2022 z dnia 19 sierpnia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia oraz zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyn"

Uchwała nr 1945/2022 z dnia 18 sierpnia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2022.

Uchwała nr 1944/2022 z dnia 18 sierpnia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2022.

Uchwała nr 1943/2022 z dnia 18 sierpnia 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022.

Uchwała nr 1942/2022 z dnia 18 sierpnia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2022.

Uchwała nr 1941/2022 z dnia 18 sierpnia 2022 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022.

Uchwała nr 1940/2022 z dnia 18 sierpnia 2022 r.
w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia drogi zlokalizowanej na działce o nr ewid. 85 w obrębie Rydzynki w gminie Tuszyn do kategorii dróg gminnych.

Uchwała nr 1939/2022 z dnia 10 sierpnia 2022 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 1868/2022 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2023 – 2030

Uchwała nr 1938/2022 z dnia 10 sierpnia 2022 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2022 rok dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr 1937/2022 z dnia 10 sierpnia 2022 r.
w sprawie powołania Zespołu do opracowania projektu Planu rozwoju sieci dróg powiatowych na terenie powiatu łódzkiego wschodniego na lata 2023 – 2030

Uchwała nr 1936/2022 z dnia 10 sierpnia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na usługę usuwania pojazdów z dróg na terenie powiatu łódzkiego wschodniego i przechowywania na parkingu strzeżonym wykonawcy

Uchwała nr 1935/2022 z dnia 10 sierpnia 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody właścicielskiej na wycięcie drzewa znajdującego się na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 144/9, obręb Stefanów, gmina Brójce

Uchwała nr 1934/2022 z dnia 10 sierpnia 2022 r.
w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia części drogi powiatowej nr 5159E zlokalizowanej na działce o nr ewid. 80/5 w obrębie Z-129 w mieście Zgierz dotychczasowej kategorii oraz zaliczenia do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr 1933/2022 z dnia 4 sierpnia 2022 r.
w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do podpisania umowy ze Skarbem Państwa o powierzenie grantu w ramach Konkursu Grantowego „Cyfrowy Powiat” w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022

Uchwała Nr 1932/2022 z dnia 4 sierpnia 2022 r.
w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łodzi w ramach przystąpienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego do Konkursu Grantowego „Cyfrowy Powiat”

Uchwała Nr 1931/2022 z dnia 28 lipca 2022 r.
sprawie zatwierdzenia sposobu udzielenia zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów z dróg Powiatu Łódzkiego Wschodniego i ich przechowywania na parkingu strzeżonym w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym”

Uchwała Nr 1930/2022 z dnia 28 lipca 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody właścicielskiej na wycięcie drzewa znajdującego się na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 92, obręb 2 Borowo I, gmina Koluszki

Uchwała Nr 1929/2022 z dnia 28 lipca 2022 r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi zlokalizowanej na działkach nr ew.: 98/62 i 100/37 obręb Bukowiec w gminie Brójce do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr 1928/2022 z dnia 28 lipca 2022 r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi zlokalizowanej na działce o nr ewid. 181 obręb Górki Duże w gminie Tuszyn do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr 1927/2022 z dnia 28 lipca 2022 r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 263, 266 i 267 obręb Wodzin Prywatny w gminie Tuszyn do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr 1926/2022 z dnia 28 lipca 2022 r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg zlokalizowanych na terenie gminy Koluszki do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr 1925/2022 z dnia 28 lipca 2022 r.
w sprawie powierzenia dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach obowiązków związanych z realizacją projektu „Ticket to the futurę - praktyki zawodowe w Grecji” dofinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu Erasmus+ ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Erasmus+

Uchwała Nr 1924/2022 z dnia 28 lipca 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy finansowej na realizację projektu „Ticket to the futurę - praktyki zawodowe w Grecji” dofinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu Erasmus+ ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Erasmus+

Uchwała Nr 1923/2022 z dnia 28 lipca 2022 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

Uchwała Nr 1922/2022 z dnia 28 lipca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2022

Uchwała Nr 1921/2022 z dnia 28 lipca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2022

Uchwała Nr 1920/2022 z dnia 28 lipca 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022

Uchwała Nr 1919/2022 z dnia 28 lipca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2022

Uchwała Nr 1918/2022 z dnia 28 lipca 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022

Uchwała Nr 1917/2022 z dnia 28 lipca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2022

Uchwała Nr 1916/2022 z dnia 28 lipca 2022 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022

Uchwała Nr 1915/2022 z dnia 28 lipca 2022 r.
w sprawie zmian w planie finansowym dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022

Uchwała Nr 1914/2022 z dnia 28 lipca 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku Funduszu Pomocy na rok 2022

Uchwała Nr 1913/2022 z dnia 28 lipca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2022

Uchwała Nr 1912/2022 z dnia 28 lipca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych oraz zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2022

Uchwała Nr 1911/2022 z dnia 28 lipca 2022 r.
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Powiatowemu Urzędowi Pracy Łódź – Wschód

Uchwała nr 1910/2022 z dnia 20 lipca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych na rok 2022

Uchwała nr 1909/2022 z dnia 20 lipca 2022 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022

Uchwała nr 1908/2022 z dnia 20 lipca 2022 r.
w sprawie zmian w planie finansowym dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022

Uchwała nr 1907/2022 z dnia 20 lipca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2022

Uchwała nr 1906/2022 z dnia 20 lipca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2022

Uchwała nr 1905/2022 z dnia 20 lipca 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022

Uchwała nr 1904/2022 z dnia 20 lipca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2022

Uchwała nr 1903/2022 z dnia 20 lipca 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022

Uchwała nr 1902/2022 z dnia 20 lipca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2022

Uchwała nr 1901/2022 z dnia 20 lipca 2022 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022

Uchwała nr 1900/2022 z dnia 20 lipca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia, treści specyfikacji warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyn”

Uchwała nr 1899/2022 z dnia 20 lipca 2022 r.
w sprawie udzielenia Dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koluszkach pełnomocnictwa do realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,,Poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Koluszkach”, w ramach dofinansowania ze środków PFRON robót budowlanych dotyczących obiektu służącego rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych

Uchwała nr 1898/2022 z dnia 18 lipca 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody właścicielskiej na wycięcie dwóch drzew znajdujących się na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 526/7, obręb 4, miasto Koluszki.

Uchwała nr 1897/2022 z dnia 18 lipca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia, treści specyfikacji warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Brójce”,

Uchwała nr 1896/2022 z dnia 18 lipca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia, treści specyfikacji warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów z dróg Powiatu Łódzkiego Wschodniego i ich przechowywania na parkingu strzeżonym w trybie art.130a ustawy Prawo o ruchu drogowym”,

Uchwała nr 1895/2022 z dnia 18 lipca 2022 r.
w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Brójce”,

Uchwała nr 1894/2022 z dnia 13 lipca 2022 r.
w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów z dróg Powiatu Łódzkiego Wschodniego i ich przechowywania na parkingu strzeżonym w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym” oraz uchwalenia regulaminu jej pracy

Uchwała nr 1893/2022 z dnia 13 lipca 2022 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2022 rok dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr 1892/2022 z dnia 13 lipca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2022

Uchwała nr 1891/2022 z dnia 13 lipca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2022

Uchwała nr 1890/2022 z dnia 13 lipca 2022 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022

Uchwała Nr 1889/2022 z dnia 13 lipca 2022 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach do prowadzenia spraw związanych z likwidacją niepodjętych depozytów

Uchwała nr 1888/2022 z dnia 13 lipca 2022 r.
w sprawie zatrudnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze

Uchwała nr 1887/2022 z dnia 13 lipca 2022 r.
w sprawie zatrudnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Uchwała nr 1886/2022 z dnia 13 lipca 2022 r.
w sprawie zatrudnienia Kierownika Dziennego Domu Pomocy

Uchwała Nr 1885/2022 z dnia 13 lipca 2022 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała nr 1884/2022 z dnia 13 lipca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia sposobu likwidacji pojazdu usuniętego z drogi – samochód osobowy marki Peugeot o nr rej. PGN521AX

Uchwała nr 1883/2022 z dnia 6 lipca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych na rok 2022

Uchwała nr 1882/2022 z dnia 6 lipca 2022 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022

Uchwała nr 1881/2022 z dnia 6 lipca 2022 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze do prowadzenia spraw związanych z likwidacją niepodjętych depozytów

Uchwała nr 1880/2022 z dnia 6 lipca 2022 r.
w sprawie zmian w planie finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2022

Uchwała nr 1879/2022 z dnia 6 lipca 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody właścicielskiej na wycięcie drzew znajdujących się na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 12, obręb 4 miasta Tuszyna

Uchwała nr 1878/2022 z dnia 6 lipca 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody właścicielskiej na wycięcie drzewa znajdującego się na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 950/4, obręb 12 miasto Rzgów

Uchwała nr 1877/2022 z dnia 6 lipca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2022

Uchwała nr 1876/2022 z dnia 6 lipca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2022

Uchwała nr 1875/2022 z dnia 6 lipca 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022

Uchwała nr 1874/2022 z dnia 6 lipca 2022 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela zatrudnionego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koluszkach, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała nr 1873/2022 z dnia 6 lipca 2022 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała nr 1872/2022 z dnia 6 lipca 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Nowosolna, obrębie 15 – Wiączyń Dolny, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 131/3

Uchwała nr 1871/2022 z dnia 6 lipca 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Tuszyn, obrębie 19 – Zofiówka, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 121/22

Uchwała nr 1870/2022 z dnia 6 lipca 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Tuszyn, obrębie 10 – Modlica, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 453/7

Uchwała nr 1869/2022 z dnia 6 lipca 2022 r.
w sprawie ustalenia przerwy w funkcjonowaniu oddziału przedszkolnego specjalnego w Szkole Podstawowej nr 3 Specjalnej w Koluszkach

Uchwała nr 1868/2022 z dnia 6 lipca 2022 r.
w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2023 – 2030

Uchwała nr 1867/2022 z dnia 6 lipca 2022 r.
w sprawie przeznaczenia środków finansowych na zakup materiałów promocyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr 1866/2022 z dnia 6 lipca 2022 r.
w sprawie przeznaczenia środków finansowych w 2022 roku na odblaskowe materiały dla niechronionych uczestników ruchu drogowego

Uchwała nr 1865/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody właścicielskiej na wycięcie drzewa znajdującego się na nieruchomości stanowiącej własność w udziale 5754/16633 Powiatu Łódzkiego Wschodniego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 362/3, obręb 5, miasto Koluszki

Uchwała nr 1864/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego zlokalizowanego w budynku położonym w Koluszkach przy ul. Wigury 2

Uchwała nr 1863/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r.
w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze” oraz uchwalenia regulaminu jej pracy

Uchwała nr 1862/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r.
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: „Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze”

Uchwała nr 1861/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r.
w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyn”

Uchwała nr 1860/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia, treści specyfikacji warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Brojce”

Uchwała nr 1859/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyn”

Uchwała nr 1858/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2925E i nr 2926E na terenie gminy Brojce”

Uchwała nr 1857/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2022

Uchwala nr 1856/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2022

Uchwała nr 1855/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022

Uchwała nr 1854/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2022

Uchwała nr 1853/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych oraz zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2022

Uchwała nr 1852/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku Funduszu Pomocy na rok 2022

Uchwała nr 1851/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach

Uchwała nr 1850/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach

Uchwała nr 1849/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie maksymalnej wartości zamówienia w okresie obowiązywania umowy Nr 21/2020 z dnia 17 lutego 2020 r. zmienionej Aneksem Nr 1/2021 z dnia 8 grudnia 2021 r.

Uchwała nr 1848/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2022.

Uchwała nr 1847/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022.

Uchwała nr 1846/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2022.

Uchwała nr 1845/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r. 
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2022.

Uchwała nr 1844/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022.

Uchwała nr 1843/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2022.

Uchwała nr 1842/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022.

Uchwała nr 1841/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r.
w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach – dochodzenie do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach” – etap I.

Uchwała nr 1840/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na współorganizację oraz przyjęcia Regulaminu Mistrzostw Powiatu Łódzkiego Wschodniego w plażowej piłce siatkowej kobiet i mężczyzn

Uchwała nr 1839/2022 z dnia 15 czerwca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia sposobu likwidacji pojazdu usuniętego z drogi – samochód osobowy marki Mazda o nr rej. ELA 20T4.

Uchwała nr 1838/2022 z dnia 15 czerwca 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody właścicielskiej na wycięcie drzewa znajdującego się na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 145, obręb Byszewy, gm. Nowosolna

Uchwała nr 1837/2022 z dnia 15 czerwca 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody właścicielskiej na wycięcie drzewa znajdującego się na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 74/12, obręb Natolin, gm. Nowosolna

Uchwała nr 1836/2022 z dnia 15 czerwca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyn”.

Uchwała nr 1835/2022 z dnia 15 czerwca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym pn. „Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach – dochodzenie do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach”.

Uchwała nr 1834/2022 z dnia 15 czerwca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia sposobu likwidacji pojazdu usuniętego z drogi – samochód osobowy marki VW Polo o nr rej. EL 146WS.

Uchwała nr 1833/2022 z dnia 15 czerwca 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację umorzonych i zużytych składników majątkowych będących w ewidencji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łodzi.

Uchwała nr 1832/2022 z dnia 15 czerwca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2022.

Uchwała nr 1831/2022 z dnia 8 czerwca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2022.

Uchwała nr 1830/2022 z dnia 8 czerwca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2022.

Uchwała nr 1829/2022 z dnia 8 czerwca 2022 r
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022.

Uchwała nr 1828/2022 z dnia 8 czerwca 2022 r
w sprawie określenia form i trybu udzielania pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Uchwała nr 1827/2022 z dnia 8 czerwca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2021.

Uchwała nr 1826/2022 z dnia 8 czerwca 2022 r.
w sprawie reprezentacji Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód.

Uchwała nr 1825/2022 z dnia 8 czerwca 2022 r.
zmieniająca Uchwałę Nr 1046/2020 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie łódzkim wschodnim (VI)” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na łata 2014 – 2020 oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie jego realizacji.

Uchwała nr 1824/2022 z dnia 8 czerwca 2022 r.
zmieniająca Uchwałę Nr 476/2019 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łódzkim wschodnim (V)” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie jego realizacji.

Uchwała nr 1823/2022 z dnia 8 czerwca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia, treści specyfikacji warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyn"

Uchwała nr 1822/2022 z dnia 8 czerwca 2022 r.
w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyn”.

Uchwała nr 1821/2022 z dnia 8 czerwca 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Tuszyn, obrębie 11 - Rydzynki, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 162/13.

Uchwała nr 1820/2022 z dnia 8 czerwca 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację umorzonych i zużytych składników majątkowych będących w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód.

Uchwała nr 1819/2022 z dnia 8 czerwca 2022 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Koluszkach mienia ruchomego w postaci zamrażarki w celu niezbędnego wyposażenia kuchni

Uchwała nr 1818/2022 z dnia 8 czerwca 2022 r.
w sprawie upoważnienia inspektora w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych do udziału w komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach.

Uchwała nr 1817/2022 z dnia 8 czerwca 2022 r.
w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych do udziału w komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach.

Uchwała nr 1816/2022 z dnia 8 czerwca 2022 r.
w sprawie upoważnienia Sekretarza Powiatu Łódzkiego Wschodniego do udziału w komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach.

Uchwała nr 1815/2022 z dnia 8 czerwca 2022 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach.

Uchwała nr 1814/2022 z dnia 1 czerwca 2022 r.
w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do podpisania umowy z Województwem Łódzkim na dofinansowanie zadania pn.: „Poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach”

Uchwała nr 1813/2022 z dnia 1 czerwca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2022

Uchwała nr 1812/2022 z dnia 1 czerwca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych i realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2022

Uchwała nr 1811/2022 z dnia 1 czerwca 2022 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 1610/2022 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej dotyczącej budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022

Uchwała nr 1810/2022 z dnia 1 czerwca 2022 r.
w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż kwota 130.000,00 zł netto w Starostwie Powiatowym w Łodzi wprowadzonym Uchwałą Nr 1121/2021 z dnia 3 lutego 2021 r.

Uchwała nr 1809/2022 z dnia 1 czerwca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia, treści specyfikacji warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego pn. „Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach – dochodzenie do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach” – etap I

Uchwała nr 1808/2022 z dnia 26 maja 2022 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkól nr 2 w Koluszkach - dochodzenie do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach” - etap I oraz uchwalenia regulaminu jej pracy

Uchwała nr 1807/2022 z dnia 26 maja 2022 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

Uchwała nr 1806/2022 z dnia 26 maja 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2022.

Uchwała nr 1805/2022 z dnia 26 maja 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2022.

Uchwała nr 1804/2022 z dnia 26 maja 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022.

Uchwała nr 1803/2022 z dnia 26 maja 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2022.

Uchwała nr 1802/2022 z dnia 26 maja 2022 r.
w sprawie w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022

Uchwała nr 1801/2022 z dnia 26 maja 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022.

Uchwała nr 1800/2022 z dnia 26 maja 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku Funduszu Pomocy na rok 2022 .

Uchwała nr 1799/2022 z dnia 26 maja 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych oraz zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2022.

Uchwała nr 1798/2022 z dnia 26 maja 2022 r.
w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do podpisania umowy z Województwem Łódzkim na dofinansowanie zadania pn.: „Poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach”

Uchwała nr 1797/2022 z dnia 26 maja 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym pn. „Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego w celu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH” etap III – pomiar sieci wysokościowej wraz z wyrównaniem – znak sprawy: Or.272.1.6.2022.

Uchwała nr 1796/2022 z dnia 26 maja 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyn” – znak sprawy: Or.272.1.14.2022.

Uchwała nr 1795/2022 z dnia 26 maja 2022 r.
w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach - dochodzenie do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach” – znak sprawy: Or.272.1.12.2022.

Uchwała nr 1794/2022 z dnia 26 maja 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2925E i nr 2926E na terenie gminy Brójce” Or.272.1.10.2022.

Uchwała nr 1793/2022 z dnia 26 maja 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2925E i nr 2926E na terenie gminy Brójce” Or.272.1.9.2022.

Uchwała nr 1792/2022 z dnia 26 maja 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym pn. „Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia drogi powiatowej nr 2911E - ul. Łódzkiej w Justynowie, gm. Andrespol” – znak sprawy: Or.272.1.7.2022

Uchwała nr 1791/2022 z dnia 26 maja 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym pn. „Budowa przepustu żelbetowego na rzece Moszczenica” w ramach zadania pn. ,,Wykonanie ciągu pieszo - jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna" – znak sprawy: Or.272.1.5.2022.

Uchwała nr 1790/2022 z dnia 26 maja 2022 r.
zmieniająca Uchwałę nr 1650/2022 w sprawie ustalenia rocznego planu etatów Starostwa Powiatowego w Łodzi na rok 2022.

Uchwała nr 1789/2022 z dnia 26 maja 2022 r.
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Łodzi.

Uchwała nr 1788/2022 z dnia 18 maja 2022 r.
w sprawie ustalenia wysokości odpisu w 2022 roku na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczyciela emeryta i rencisty oraz nauczyciela pobierającego świadczenie kompensacyjne uprawnionego do korzystania ze świadczeń socjalnych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni

Uchwała nr 1787/2022 z dnia 18 maja 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2022.

Uchwała nr 1786/2022 z dnia 18 maja 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2022.

Uchwała nr 1785/2022 z dnia 18 maja 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022.

Uchwała nr 1784/2022 z dnia 18 maja 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2022.

Uchwała nr 1783/2022 z dnia 18 maja 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022.

Uchwała nr 1782/2022 z dnia 18 maja 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2022.

Uchwała nr 1781/2022 z dnia 18 maja 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022.

Uchwała nr 1780/2022 z dnia 18 maja 2022 r.
w sprawie wydania zgody PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin na przeprowadzenie badań archeologicznych na terenie związanym z realizacją budowy linii kablowej oraz przebudową linii napowietrznej wraz z wymianą słupa w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1151E – dz. nr ewid. 39/3 w obrębie Wiączyń Dolny, gmina Nowosolna.

Uchwała nr 1779/2022 z dnia 18 maja 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody właścicielskiej na wycięcie drzewa znajdującego się na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 156, obręb Redzeń Nowy, gm. Koluszki.

Uchwała nr 1778/2022 z dnia 18 maja 2022 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Łódzkiego Wschodniego „Raportu o stanie Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2021 rok”.

Uchwała nr 1777/2022 z dnia 18 maja 2022 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała nr 1776/2022 z dnia 18 maja 2022 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach.

Uchwała nr 1775/2022 z dnia 16 maja 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego imprezy pn. „Powitanie Lata 2022 w Starowej Górze”

Uchwała nr 1774/2022 z dnia 16 maja 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego imprezy pn. „Piknik Rodzinny dla Leona”

Uchwała nr 1773/2022 z dnia 16 maja 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia wyniku negocjacji przeprowadzonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki dla zadania pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2925E i nr 2926E na terenie gminy Brójce”

Uchwała nr 1772/2022 z dnia 11 maja 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na współorganizację oraz przyjęcia Regulaminu Indywidualnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych dla dzieci i młodzieży

Uchwała nr 1771/2022 z dnia 11 maja 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na współorganizację oraz przyjęcia Regulaminu Powiatowych Zawodów Strzeleckich dla dzieci i młodzieży

Uchwała nr 1770/2022 z dnia 11 maja 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego imprezy sportowo – rekreacyjnej dla mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego pn. „Orlikowy Turniej Piłki Nożnej”

Uchwała nr 1769/2022 z dnia 11 maja 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia, treści specyfikacji warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyn”

Uchwała nr 1768/2022 z dnia 11 maja 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2022

Uchwała nr 1767/2022 z dnia 11 maja 2022 r.
w sprawie zmian w planie finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2022

Uchwała nr 1766/2022 z dnia 6 maja 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2021 r.

Uchwała nr 1765/2022 z dnia 6 maja 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych oraz zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2022

Uchwała nr 1764/2022 z dnia 4 maja 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Łódzkiego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadania przez Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze w zakresie rozwoju zielonej infrastruktury w ramach projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” – „Ogrody przyjazne naturze”

Uchwała nr 1763/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r.
w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr 1753/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia, treści specyfikacji warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyn”

Uchwała nr 1762/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r.
w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łódzki Wschodni

Uchwała nr 1761/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r.
w sprawie powierzenia Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach obowiązków związanych z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej, wynikającego z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

Uchwała nr 1760/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

Uchwała nr 1759/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2022

Uchwała nr 1758/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2022

Uchwała nr 1757/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022

Uchwała nr 1756/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki oraz projektu zaproszenia do negocjacji na wykonanie zadania pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2925E i nr 2926E na terenie gminy Brójce”

Uchwała nr 1755/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia, treści specyfikacji warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach – dochodzenie do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach”

Uchwała nr 1754/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach – dochodzenie do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach oraz uchwalenia regulaminu jej pracy

Uchwała nr 1753/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia, treści specyfikacji warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyn”

Uchwała nr 1752/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r
w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Budowa przepustu żelbetowego na rzece Moszczenica” w ramach zadania pn. „Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna”

Uchwała nr 1751/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2022

Uchwała nr 1750/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych na rok 2022

Uchwała nr 1749/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022

Uchwała nr 1748/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych oraz zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2022

Uchwała nr 1747/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2022

Uchwała nr 1746/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych oraz zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2022

Uchwała nr 1745/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022

Uchwała nr 1744/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku Funduszu Pomocy na rok 2022

Uchwała nr 1743/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r.
w sprawie składania oświadczeń woli, związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie rozdysponowywania mienia przekazanego przez administrację rządową w ramach pomocy przeznaczonej na wsparcie obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Uchwała nr 1742/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r.
w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2925E i nr 2926E na terenie gminy Brójce”

Uchwała nr 1741/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r.
w sprawie przekazania umową darowizny mienia ruchomego otrzymanego w postaci darowizny od Spółki Lidl sp. z o.o. sp. k. gminom z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr 1740/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2022

Uchwała nr 1739/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2022

Uchwała nr 1738/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022

Uchwała nr 1737/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2022

Uchwała nr 1736/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022

Uchwała nr 1735/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2022

Uchwała nr 1734/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022

Uchwała nr 1733/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego eliminacji powiatowych XLIII Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Uchwała nr 1732/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r.
w sprawie przeznaczenia środków finansowych na zakup materiałów promocyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr 1731/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r.
w sprawie odrzucenia oferty w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa przepustu żelbetowego na rzece Moszczenica” w ramach zadania pn. „Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna”

Uchwała Nr 1730/2022 z dnia 6 kwietnia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2022

Uchwała Nr 1729/2022 z dnia 6 kwietnia 2022 r.
sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego imprezy sportowej „13 DYCHA JUSTYNÓW-JANÓWKA”

Uchwała Nr 1728/2022 z dnia 6 kwietnia 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego „IX Koluszkowskiego Zlotu Motocyklowego” oraz przeznaczenia środków finansowych na promowanie Powiatu Łódzkiego Wschodniego przez Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach w związku z organizacją „IX Koluszkowskiego Zlotu Motocyklowego”

Uchwała Nr 1727/2022 z dnia 6 kwietnia 2022 r.
w sprawie upoważnienia Pana Sebastiana Kulikowskiego reprezentującego Firmę EKO - TEAM Sebastian Kulikowski, Trójca 158D, 59 - 900 Zgorzelec, do pozyskiwania od gmin, przedsiębiorstw i innych instytucji danych, informacji i materiałów pomocnych przy opracowywaniu Raportu za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017 - 2020 z perspektywą na lata 2021 - 2024 oraz Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 - 2024 z perspektywą na lata 2025 - 2028, a także do ich przetwarzania w celach niezbędnych do przygotowania w/w opracowania.

Uchwała Nr 1726/2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia, treści specyfikacji warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2925E i nr 2926E na terenie gminy Brójce”

Uchwała Nr 1725/2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r.
w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2925E i nr 2926E na terenie gminy Brójce”

Uchwała Nr 1724/2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r.
w sprawie odrzucenia oferty w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2925E i nr 2926E na terenie gminy Brójce”

Uchwała Nr 1723/2022 z dnia 30 marca 2022 r.
w sprawie przekazania umową darowizny mienia ruchomego otrzymanego w postaci darowizny od Spółki Lidl sp. z o.o. sp. k. gminom z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała Nr 1722/2022 z dnia 30 marca 2022 r.
w sprawie akceptacji warunków umowy dotyczącej zakupu usługi polegającej na udostępnieniu przez firmę Vulcan Sp. z o. o. systemu Nabór szkoły ponadpodstawowe VULCAN wersja podstawowa, umożliwiającego przeprowadzenie elektronicznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni

Uchwała Nr 1721/2022 z dnia 30 marca 2022 r.
w sprawie udzielenia Wicedyrektorowi Zespołu Szkół Nr 2 w Koluszkach pełnomocnictwa szczególnego na potrzeby realizacji projektu pn. „Zawodowcy w Europie” dofinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

Uchwała Nr 1720/2022 z dnia 30 marca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 292SE i nr 2926E na terenie gminy Brójce”

Uchwała Nr 1719/2022 z dnia 30 marca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia i przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacją o stanie mienia za 2021 r.

Uchwała Nr 1718/2022 z dnia 30 marca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2022

Uchwała Nr 1717/2022 z dnia 30 marca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2022

Uchwała Nr 1716/2022 z dnia 30 marca 2022 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022

Uchwała Nr 1715/2022 z dnia 29 marca 2022 r.
sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia drogi powiatowej nr 2911E - ul. Łódzkiej w Justynowie, gm. Andrespol”

Uchwała nr 1714/2022 z dnia 24 marca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2022

Uchwała nr 1713/2022 z dnia 24 marca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2022

Uchwała nr 1712/2022 z dnia 24 marca 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022

Uchwała nr 1711/2022 z dnia 24 marca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych na rok 2022

Uchwała nr 1710/2022 z dnia 24 marca 2022 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022

Uchwała nr 1709/2022 z dnia 24 marca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań własnych na rok 2022.

Uchwała nr 1708/2022 z dnia 24 marca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2022

Uchwała nr 1707/2022 z dnia 24 marca 2022 r.
w sprawie przyznania Nagrody Starosty Łódzkiego Wschodniego za wysokie osiągnięcia sportowe w 2021 roku

Uchwała nr 1706/2022 z dnia 24 marca 2022 r.
sprawie ustalenia maksymalnej wartości Nagrody Starosty Łódzkiego Wschodniego za wysokie osiągnięcia sportowe w 2021 roku

Uchwała nr 1705/2022 z dnia 24 marca 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku do Ministerstwa Edukacji i Nauki o udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wycieczki szkolnej w roku szkolnym 2021/2022 przez I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach w ramach przedsięwzięcia ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”

Uchwała nr 1704/2022 z dnia 16 marca 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody właścicielskiej na wycięcie drzewa znajdującego się na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 39/4, obręb Wiączyń Dolny, gm. Nowosolna

Uchwała nr 1703/2022 z dnia 16 marca 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na promocję Powiatu Łódzkiego Wschodniego poprzez zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursu fotograficznego pn. „Wiosna w Powiecie Łódzkim Wschodnim”

Uchwała nr 1702/2022 z dnia 16 marca 2022 r.
w sprawie organizacji i przyjęcia Regulaminu konkursu fotograficznego pn. „Wiosna w Powiecie Łódzkim Wschodnim”

Uchwała nr 1701/2022 z dnia 16 marca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia, treści specyfikacji warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2925 E i nr 2926E na terenie gminy Brójce”

Uchwała nr 1700/2022 z dnia 16 marca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2022

Uchwała nr 1699/2022 z dnia 16 marca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2022

Uchwała nr 1698/2022 z dnia 16 marca 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022

Uchwała nr 1697/2022 z dnia 16 marca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2022

Uchwała nr 1696/2022 z dnia 16 marca 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022

Uchwała nr 1695/2022 z dnia 16 marca 2022 r.
w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2925E i nr 2926E na terenie gminy Brójce”

Uchwała nr 1694/2022 z dnia 16 marca 2022 r.
w sprawie zmian w planie finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2022

Uchwała nr 1693/2022 z dnia 16 marca 2022 r.
w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia drogi powiatowej nr 4349E – ul. Warszawska w Tomaszowie Mazowieckim dotychczasowej kategorii oraz zaliczenie do kategorii dróg krajowych

Uchwała nr 1692/2022 z dnia 16 marca 2022 r
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację umorzonych i zużytych składników majątkowych będących w ewidencji Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowe Górze

Uchwała nr 1691/2022 z dnia 16 marca 2022 r.
w sprawie ustalenia podziału środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej w 2022 roku

Uchwała nr 1690/2022 z dnia 16 marca 2022 r.
w sprawie upoważnienia osób do podpisania wniosku o udzielenie dofinansowania projektu: Utworzenie ekopracowni w I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Uchwała nr 1689/2022 z dnia 9 marca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2022

Uchwała nr 1688/2022 z dnia 9 marca 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022

Uchwała nr 1687/2022 z dnia 9 marca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych za rok 2022

Uchwała nr 1686/2022 z dnia 9 marca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego w celu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH" etap III - pomiar sieci wysokościowej wraz z wyrównaniem

Uchwała nr 1685/2022 z dnia 9 marca 2022 r.
w sprawie wydania zgody Zakładowi Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna na przeprowadzenie badań archeologicznych na terenie planowanej inwestycji w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1151E - dz. nr ewid. 112/3, 114 i 115/4 w obrębie Wiączyń Dolny, gmina Nowosolna

Uchwała nr 1684/2022 z dnia 9 marca 2022 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze

Uchwała nr 1683/2022 z dnia 2 marca 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sporządzenie protokołu uzgodnień dotyczącego wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Andrespol, obrębie Andrespol, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 24/3

Uchwała nr 1682/2022 z dnia 2 marca 2022 r.
w sprawie współorganizacji „Światowego, Europejskiego Dnia Inwalidy dla mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego

Uchwała nr 1681/2022 z dnia 2 marca 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego „XXIII Przeglądu Artystycznego Ruchu Seniora 2022"

Uchwała nr 1680/2022 z dnia 2 marca 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zakup nagród dla zwycięskich drużyn i wyróżnionych najlepszych zawodników IV Mistrzostw Powiatu Łódzkiego Wschodniego Strażaków OSP w Halowej Piłce Nożnej

Uchwała nr 1679/2022 z dnia 2 marca 2022 r.
w sprawie upoważnienia Pana Kamila Jóźwiaka reprezentującego Modus Biuro Projektowo - Wykonawcze Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 249/251 1.C21, 90-456 Łódź do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego spraw związanych z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (ZR[D) polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2902E - ulicy Kępica w obrębie Modlica, gm. Tuszyn

Uchwała nr 1678/2022 z dnia 2 marca 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie z wnioskiem o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2902E - ulicy Kępica w obrębie Modlica, gm. Tuszyn

Uchwała nr 1677/2022 z dnia 2 marca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym pn. „Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia drogi powiatowej nr 2911E - ul. Łódzkiej w Justynowie, gm. Andrespol"

Uchwała nr 1676/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.
w sprawie udzielenia Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych pełnomocnictwa do samodzielnego reprezentowania Powiatu Łódzkiego Wschodniego w relacjach z Ministrem Edukacji i Nauki, w związku z udziałem Powiatu w roku 2022 w przedsięwzięciu pn. „Poznaj Polskę”

Uchwała nr 1675/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczenia, usytuowanego w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach

Uchwała nr 1674/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczenia, usytuowanego w budynku Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach

Uchwała nr 1673/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowych otrzymanych i udzielonych na podstawie zawartych porozumień i umów przez Powiat Łódzki Wschodni na realizację zadań z zakresu utrzymania dróg powiatowych w 2021 r.

Uchwała nr 1672/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowych otrzymanych i udzielonych na podstawie zawartych porozumień i umów przez Powiat Łódzki Wschodni na realizację zadań z zakresu utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz zadań z zakresu polityki społecznej w 2021 r.

Uchwała nr 1671/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2022

Uchwała nr 1670/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2022

Uchwała nr 1669/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022

Uchwała nr 1668/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.
w sprawie upoważnienia osób do podpisania porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi

Uchwała nr 1667/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2022

Uchwała nr 1666/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2022

Uchwała nr 1665/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2022

Uchwała nr 1664/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia, treści specyfikacji warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2925E i nr 2926E na terenie gminy Brójce”

Uchwała nr 1663/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2022

Uchwała nr 1662/2022 z dnia 24 lutego 2022 r
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022

Uchwała nr 1661/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2022

Uchwała nr 1660/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022

Uchwała nr 1659/2022 z dnia 21 lutego 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia, treści specyfikacji warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego w celu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH” etap III – pomiar sieci wysokościowej wraz z wyrównaniem

Uchwała nr 1658/2022 z dnia 21 lutego 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia, treści specyfikacji warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa przepustu żelbetowego na rzece Moszczenica” w ramach zadania pn. „Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna”

Uchwała nr 1657/2022 z dnia 21 lutego 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia, treści specyfikacji warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia drogi powiatowej nr 2911E – ul. Łódzkiej w Justynowie, gm. Andrespol”

Uchwała nr 1656/2022 z dnia 21 lutego 2022 r.
w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia drogi powiatowej nr 2911E – ul. Łódzkiej w Justynowie, gm. Andrespol”

Uchwała nr 1655/2022 z dnia 16 lutego 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2022

Uchwała nr 1654/2022 z dnia 16 lutego 2022 r.
w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego w celu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH” etap III – pomiar sieci wysokościowej wraz z wyrównaniem, oraz uchwalenia regulaminu jej pracy

Uchwała nr 1653/2022 z dnia 16 lutego 2022 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2022 rok dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr 1652/2022 z dnia 16 lutego 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym pn. „Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna”

Uchwała nr 1651/2022 z dnia 16 lutego 2022 r
w sprawie wyrażenia zgody na współorganizację oraz przyjęcia Regulaminu XIV Turnieju Tenisa Stołowego – Memoriał Ignacego Zbigniewa Pietrusewicza

Uchwała nr 1650/2022 z dnia 9 lutego 2022 r.
w sprawie ustalenia rocznego planu etatów w Starostwie Powiatowym w Łodzi na rok 2022

Uchwała nr 1649/2022 z dnia 9 lutego 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2022

Uchwała nr 1648/2022 z dnia 9 lutego 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku w ramach unijnego Programu Erasmus+ przez Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach

Uchwała nr 1647/2022 z dnia 9 lutego 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania o udzielonych w 2021 roku zamówieniach

Uchwała nr 1646/2022 z dnia 9 lutego 2022 r.
w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna”

Uchwała nr 1645/2022 z dnia 9 lutego 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie w okresie od dnia 9 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. usługi polegającej na stwierdzaniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawianiu karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu łódzkiego wschodniego

Uchwała nr 1644/2022 z dnia 2 lutego 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego zawodów „Pucharu Polski Psich Zaprzęgów – Rybakówka Cup”

Uchwała nr 1643/2022 z dnia 2 lutego 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia, treści specyfikacji warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia drogi powiatowej nr 2911E – ul. Łódzkiej w Justynowie, gm. Andrespol”

Uchwała nr 1642/2022 z dnia 2 lutego 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia sposobu likwidacji pojazdu usuniętego z drogi – samochód osobowy marki Renault Twingo o nr rej. EL 06262

Uchwała nr 1641/2022 z dnia 2 lutego 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowych udzielonych na podstawie zawartych porozumień i umów przez Powiat Łódzki Wschodni na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2021 r.

Uchwała nr 1640/2022 z dnia 2 lutego 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowych otrzymanych na podstawie zawartych umów przez Powiat Łódzki Wschodni na realizację zadań publicznych w 2021 r.

Uchwała nr 1639/2022 z dnia 2 lutego 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowych otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w 2021 roku

Uchwała nr 1638/2022 z dnia 2 lutego 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowej otrzymanej przez Powiat Łódzki Wschodni na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych” w 2021 r.

Uchwała nr 1637/2022 z dnia 2 lutego 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2022

Uchwała nr 1636/2022 z dnia 2 lutego 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2022

Uchwała nr 1635/2022 z dnia 2 lutego 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022

Uchwała nr 1634/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r.
w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Raportu o stanie Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2021

Uchwała nr 1633/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń osiągniętych w 2021 roku przez nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni

Uchwała nr 1632/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r.
w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łódzki Wschodni

Uchwała nr 1631/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach umów użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rzecz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr 1630/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

Uchwała nr 1629/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2022

Uchwała nr 1628/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r.
w sprawie powierzenia Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach obowiązków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w 2022 r.

Uchwała nr 1627/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r.
w sprawie upoważnienia osób do podpisania porozumienia z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi

Uchwała nr 1626/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r.
w sprawie upoważnienia osób do podpisania porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi

Uchwała nr 1625/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych i realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2022

Uchwała nr 1624/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022

Uchwała nr 1623/2022 z dnia 19 stycznia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia, treści specyfikacji warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna”

Uchwała nr 1622/2022 z dnia 19 stycznia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2022 rok dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr 1621/2022 z dnia 19 stycznia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka w 2022 r. w Powiecie Łódzkim Wschodnim

Uchwała nr 1620/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych na drogach powiatu łódzkiego wschodniego w 2022 r. oraz uchwalenia regulaminu jej pracy

Uchwała nr 1619/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r.
w sprawie rozliczenia przedmiotu umowy nr 63/2021 z dnia 27 maja 2021 r. na wykonanie uproszczonych planów urządzania lasu

Uchwała nr 1618/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r.
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Łodzi

Uchwała nr 1617/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r.
w sprawie przystąpienia do ogłoszonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego i Kancelarię Prezesa Rady Ministrów naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych zadań powiatu, określenia trybu lokowania wolnych środków budżetowych w 2022 r.

Uchwała nr 1616/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r.
w sprawie określenia trybu lokowania wolnych środków budżetowych w 2022 r.

Uchwała nr 1615/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r.
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, które nie są przedsięwzięciami, a których realizacja w roku budżetowym 2022 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania poszczególnych jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2022

Uchwała nr 1614/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r.
w sprawie powierzenia Dyrektorowi Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach obowiązków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w 2022 r.

Uchwała nr 1613/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r.
w sprawie powierzenia Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach obowiązków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w 2022 r.

Uchwała nr 1612/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r.
w sprawie powierzenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie obowiązków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego w 2022 r.

Uchwała nr 1611/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r.
w sprawie powierzenia Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze obowiązków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w 2022 r.

Uchwała nr 1610/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r.
w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej dotyczącej budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022

Uchwała nr 1609/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022

Uchwała nr 1608/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r.
w sprawie ustalenia szczegółowego planu finansowego Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych i zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok

Uchwała nr 1607/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2022 rok

Uchwała nr 1606/2022 z dnia 5 stycznia 2022 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego pochodzącego z zakończonego zadania pn. ,,Modernizacja budynku Warsztatów Szkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach – etap II” na rzecz Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach

Uchwała nr 1605/2022 z dnia 5 stycznia 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczenia, usytuowanego w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach

Uchwała nr 1604/2022 z dnia 5 stycznia 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z osobą fizyczną umowy najmu pomieszczenia gospodarczego (garaż) zlokalizowanego w budynku położonym w Koluszkach przy ul. Wigury 2

Uchwała nr 1603/2022 z dnia 5 stycznia 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczenia, usytuowanego w budynku Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 365798
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-01-24 12:40