Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Łódzki Wschodni

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym
  • Internet dla każdego
  • obywatel
  • Dzienniki Urzędowe

Kalendarium

«kwiecień 2024»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lodzkiwschodni.pl

Treść strony

Uchwała nr LIII/479/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej „wolności i głosu i swobody wypowiedzi poprzez media w publikatorach"

Uchwała nr LIII/478/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej nienależytego wykonywania zadań zarządcy drogi powiatowej ul. Brzezińskiej w Bedoniu oraz nieudzielenia przez Zarząd Powiatu odpowiedzi na pismo

Uchwała nr LIII/477/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej nienależytego wykonywania zadań zarządcy drogi powiatowej ul. Brzezińskiej w Bedoniu

Uchwała nr LIII/476/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok

Uchwała nr LIII/475/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2022 – 2026

Uchwała nr LIII/474/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.
w sprawie realizacji programu finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego: programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Uchwała nr LIII/473/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2023 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uchwała nr LIII/472/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Statutowo – Regulaminowej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2023 rok

Uchwała nr LIII/471/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2023 rok

Uchwała nr LIII/470/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2023 rok

Uchwała nr LIII/469/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2023 rok

Uchwała nr LIII/468/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2023 rok

Uchwała nr LIII/467/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Łódzkim dotyczącego powierzenia i finansowania niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2023 r.

Uchwała nr LIII/466/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2023 rok

Uchwała nr LIII/465/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2023 – 2026

Uchwała nr LII/464/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok

Uchwała nr LII/463/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok

Uchwała nr LII/462/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok

Uchwała nr LII/461/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2022 – 2026

Uchwała nr LII/460/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Tuszyn w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Tuszyn w 2022 r.

Uchwała nr LII/459/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Nowosolna w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Nowosolna w 2022 r.

Uchwała nr LII/458/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Koluszki w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Koluszki oraz gminy Andrespol w 2022 r.

Uchwała nr LII/457/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.
w sprawie powierzenia Gminie Koluszki do realizacji w 2023 roku zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr LII/456/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na 2023 rok porozumienia z Miastem Łódź w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeń o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole dla dzieci niewidomych, słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących oraz dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z terenu powiatu łódzkiego wschodniego przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi, al. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 86.

Uchwała nr LII/455/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.
w sprawie przystąpienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2023 roku

Uchwała nr LII/454/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia zasad realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2023 roku

Uchwała nr LII/453/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.
w sprawie zapewnienia ciągłości realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2023 roku

Uchwała nr LI/452/2022 z dnia 24.11.2022 r.
w sprawie trybu obradowania Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr LI/451/2022 z dnia 24.11.2022 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok

Uchwała nr LI/450/2022 z dnia 24.11.2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok

Uchwała nr LI/449/2022 z dnia 24.11.2022 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok

Uchwała nr LI/448/2022 z dnia 24.11.2022 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2022 – 2026

Uchwała nr LI/447/2022 z dnia 24.11.2022 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na terenie powiatu łódzkiego wschodniego obowiązujących w 2023 r.

Uchwała nr LI/446/2022 z dnia 24.11.2022 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz o wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2023 r.

Uchwała nr LI/445/2022 z dnia 24.11.2022 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego

Uchwała nr LI/444/2022 z dnia 24.11.2022 r.
w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego

Uchwała nr LI/443/2022 z dnia 24.11.2022 r.
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2023 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uchwała nr LI/442/2022 z dnia 24.11.2022 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XLI/380/2022 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawarcia umowy z Domem Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze prowadzącym Warsztat Terapii Zajęciowej „Wisienka” i przekazania środków własnych Powiatu oraz środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej „Wisienka” w 2022 roku

Uchwała nr LI/441/2022 z dnia 24.11.2022 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XLI/379/2022 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach

Uchwała nr LI/440/2022 z dnia 24.11.2022 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XLI/377/2022 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie określenia rodzaju zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2022 oraz upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do dokonywania zmian w planie finansowym Funduszu

Uchwała nr LI/439/2022 z dnia 24.11.2022 r.
w sprawie przyjęcia Raportu za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024 oraz Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024 z perspektywą na lata 2025 – 2028

Uchwała nr L/438/2022 z dnia 27.10.2022 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok

Uchwała nr L/437/2022 z dnia 27.10.2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok

Uchwała nr L/436/2022 z dnia 27.10.2022 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok

Uchwała nr L/435/2022 z dnia 27.10.2022 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2022 – 2026

Uchwała nr L/434/2022 z dnia 27.10.2022 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Andrespol polegającej na budowie chodnika w ul. Oficerskiej w Wiśniowej Górze w ramach zadania pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2912E w rejonie ul. Oficerskiej w Wiśniowej Górze”

Uchwała nr L/433/2022 z dnia 27.10.2022 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni

Uchwała nr L/432/2022 z dnia 27.10.2022 r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2022 roku

Uchwała nr L/431/2022 z dnia 27.10.2022 r.
w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2022 roku

Uchwała nr XLIX/430/2022 z dnia 29.09.2022 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok

Uchwała nr XLIX/429/2022 z dnia 29.09.2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok

Uchwała nr XLIX/428/2022 z dnia 29.09.2022 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok

Uchwała nr XLIX/427/2022 z dnia 29.09.2022 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2022 – 2026

Uchwała nr XLIX/426/2022 z dnia 29.09.2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji projektu pn. „Zawodowcy w Europie” dofinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu Erasmus+ ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Erasmus+

Uchwała nr XLIX/425/2022 z dnia 29.09.2022 r.
w sprawie przystąpienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Uchwała nr XLVIII/424/2022 z dnia 25.08.2022 r.
w sprawie zabezpieczenia realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana i adaptacja utwardzonych części terenu Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze” w formie weksla in blanco i deklaracji wekslowej

Uchwała nr XLVIII/423/2022 z dnia 25.08.2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok

Uchwała nr XLVIII/422/2022 z dnia 25.08.2022 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok

Uchwała nr XLVIII/421/2022 z dnia 25.08.2022 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2022 – 2026

Uchwała nr XLVIII/420/2022 z dnia 25.08.2022 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego

Uchwała nr XLVII/419/2022 z dnia 28.07.2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok

Uchwała nr XLVII/418/2022 z dnia 28.07.2022 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok

Uchwała nr XLVII/417/2022 z dnia 28.07.2022 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2022 – 2026

Uchwała nr XLVII/416/2022 z dnia 28.07.2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie prac w terenie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2911E - ul. Łódzkiej w ramach realizacji inwestycji pn. ,,Budowa dwóch odcinków chodnika w drodze powiatowej ulicy Łódzkiej w Justynowie”

Uchwała nr XLVII/415/2022 z dnia 28.07.2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na aplikowanie w 2022 roku o grant w ramach Konkursu Grantowego „Cyfrowy Powiat”

Uchwała nr XLVII/414/2022 z dnia 28.07.2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji projektu pn. „Ticket to the future – praktyki zawodowe w Grecji” dofinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu Erasmus+ ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Erasmus+

Uchwała nr XLVII/413/2022 z dnia 28.07.2022 r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, zatrudnionych w szkołach i placówce, prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni

Uchwała nr XLVI/412/2022 z dnia 28.06.2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok

Uchwała nr XLVI/411/2022 z dnia 28.06.2022 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok

Uchwała nr XLVI/410/2022 z dnia 28.06.2022 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2022 – 2026

Uchwała nr XLVI/409/2022 z dnia 28.06.2022 r.
w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy Łódź – Wschód

Uchwała nr XLIV/408/2022 z dnia 26.05.2022 r.
w sprawie zabezpieczenia realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach” w formie weksla in blanco

Uchwała nr XLIV/407/2022 z dnia 26.05.2022 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok

Uchwała nr XLIV/406/2022 z dnia 26.05.2022 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2022 – 2026

Uchwała nr XLIV/405/2022 z dnia 26.05.2022 r.
w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2022- 2028

Uchwała nr XLIV/404/2022 z dnia 26.05.2022 r.
w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2021 rok

Uchwała nr XLIV/403/2022 z dnia 26.05.2022 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2021

Uchwała nr XLIV/402/2022 z dnia 26.05.2022 r.
w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2021

Uchwała nr XLIV/401/2022 z dnia 26.05.2022 r.
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego wotum zaufania

Uchwała nr XLIV/400/2022 z dnia 26.05.2022 r.
w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koluszkach za rok 2021

Uchwała nr XLIV/399/2022 z dnia 6.05.2022 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok

Uchwała nr XLIV/398/2022 z dnia 6.05.2022 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2022 – 2026

Uchwała nr XLIII/397/2022 z dnia 21.04.2022 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/355/2021 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok

Uchwała nr XLIII/396/2022 z dnia 21.04.2022 r.
w sprawie określenia zakresu pomocy świadczonej przez Powiat Łódzki Wschodni na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Uchwała nr XLIII/395/2022 z dnia 21.04.2022 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok

Uchwała nr XLIII/394/2022 z dnia 21.04.2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok

Uchwała nr XLIII/393/2022 z dnia 21.04.2022 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok

Uchwała nr XLIII/392/2022 z dnia 21.04.2022 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/354/2021 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2022 – 2025

Uchwała nr XLIII/391/2022 z dnia 21.04.2022 r.
w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej wynikającego z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego

Uchwała nr XLIII/390/2022 z dnia 21.04.2022 r.
w sprawie zmian w Statucie Starostwa Powiatowego w Łodzi

Uchwała nr XLIII/389/2022 z dnia 21.04.2022 r.
w sprawie przyjęcia aktualizacji „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2016-2022”

Uchwała nr XLIII/388/2022 z dnia 21.04.2022 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego

Uchwała nr XLIII/387/2022 z dnia 21.04.2022 r.
w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Łódzkim Wschodnim na lata 2022-2028”

Uchwała nr XLI/386/2022 z dnia 24.03.2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok

Uchwała nr XLI/385/2022 z dnia 24.03.2022 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok

Uchwała nr XLI/384/2022 z dnia 24.03.2022 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2022 – 2025

Uchwała nr XLI/383/2022 z dnia 24.03.2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie projektu: Utworzenie ekopracowni w I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Uchwała nr XLI/382/2022 z dnia 24.03.2022 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Łodzi za rok 2021 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2022 i zestawienia potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na rok 2022

Uchwała nr XLI/381/2022 z dnia 24.02.2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Korczaka 5 w Koluszkach na okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2028 r. z NZOZ „Przychodnia Lekarska Zdrowie”

Uchwała nr XLI/380/2022 z dnia 24.02.2022 r.
w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawarcia umowy z Domem Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze prowadzącym Warsztat Terapii Zajęciowej „Wisienka” i przekazania środków własnych Powiatu oraz środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej „Wisienka” w 2022 roku

Uchwała nr XLI/379/2022 z dnia 24.02.2022 r.
w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i budżetu Powiatu w 2022 roku

Uchwała nr XLI/378/2022 z dnia 24.02.2022 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok

Uchwała nr XLI/377/2022 z dnia 24.02.2022 r.
w sprawie określenia rodzaju zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2022 oraz upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do dokonywania zmian w planie finansowym Funduszu

Uchwała nr XLI/376/2022 z dnia 24.02.2022 r.
w sprawie delegowania Radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Łódzkim Wschodnim

Uchwała nr XLI/375/2022 z dnia 24.02.2022 r.
w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

Uchwała nr XLI/374/2022 z dnia 24.02.2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok

Uchwała nr XLI/373/2022 z dnia 24.02.2022 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok

Uchwała nr XLI/372/2022 z dnia 24.02.2022 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2022 – 2025

Uchwała nr XLI/371/2022 z dnia 24.02.2022 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego

Uchwała nr XL/370/2022 z dnia 27.01.2022 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego lub jego jednostek podległych mających charakter cywilnoprawny

Uchwała nr XL/369/2022 z dnia 27.01.2022 r.
w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi

Uchwała nr XL/368/2022 z dnia 27.01.2022 r.
w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

Uchwała nr XL/367/2022 z dnia 27.01.2022 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok

Uchwała nr XL/366/2022 z dnia 27.01.2022 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2022 – 2025

Uchwała nr XL/365/2022 z dnia 27.01.2022 r.
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2022 rok

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 90772
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-01-04 14:50