Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Łódzki Wschodni

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym
 • Internet dla każdego
 • obywatel
 • Dzienniki Urzędowe

Kalendarium

«kwiecień 2024»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lodzkiwschodni.pl

Treść strony

Do zadań Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Dróg „IRiD” w szczególności należy:

 1. zadania z zakresu koncepcji wsparcia i rozwoju gospodarczego Powiatu:
  1. pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych z instytucji, Funduszy lub Programów na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wydział,
  2. koordynacja współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie planowania i realizacji zadań inwestycyjnych,
  3. przygotowanie wniosków na realizację zadań inwestycyjnych do budżetu Powiatu,
  4. nadzór nad procedurami udzielania zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych przy realizacji zadań,
  5. ustalanie zakresu projektów budowlanych i wykonawczych inwestycji zaplanowanych do realizacji przez Powiat,
  6. przygotowywanie wniosków o wydanie decyzji i przyjęcie zgłoszeń wynikających z ustawy Prawo budowlane,
  7. przygotowywanie umów o wykonanie prac projektowych, robót budowlanych i nadzorów,
  8. nadzór nad realizacją, odbiorami prac, odbiorami pogwarancyjnymi i rozliczaniem zadań inwestycyjnych:
   • zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi inwestycjami,
   • przygotowanie protokołów odbiorów częściowych i końcowych robót,
   • informowanie Zarządu o przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych,
   • rozliczanie inwestycji,
   • potwierdzanie faktur za wykonane roboty zgodnie z zawartymi umowami,
   • zestawienia kosztów inwestycji z podziałem na źródła finansowania,
   • sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań inwestycyjnych;

 2. zadania z zakresu dróg publicznych, w tym:
  1. uzgadnianie zmian zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego w zakresie możliwości włączenia do drogi ruchu drogowego spowodowanego tą zmianą,
  2. orzekanie o przywróceniu pasa drogowego do stanu przed jego naruszeniem,
  3. wydawanie zgody na przebudowę lub remont obiektów budowlanych lub urządzeń istniejących w pasie drogowym oraz uzgadnianie projektów budowlanych,
  4. wydawanie zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz ustalanie opłat w tym zakresie,
  5. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg oraz ustalanie opłat za to zajęcie,
  6. opiniowanie i uzgadnianie projektów związanych z zarządzaniem dróg wszystkich kategorii,
  7. nadawanie drogom i pozbawianie dróg publicznych kategorii dróg powiatowych,
  8. opiniowanie zmian kategorii dróg powiatowych i gminnych,
  9. uzgadnianie warunków korzystania z przystanków komunikacji zbiorowej zlokalizowanych przy drogach powiatowych,
  10. nadzór nad wykonywaniem zadań bieżącego utrzymania dróg powiatowych,
  11. zarządzanie drogami powiatowymi oraz kontrola realizacji zadań powierzonych w tym zakresie Gminom, na podstawie zawartych porozumień,
  12. przygotowywanie planów rozwoju sieci drogowej oraz planów inwestycyjnych i remontowych na drogach powiatowych,
  13. prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych i przepustów w ciągach dróg powiatowych,
  14. prowadzenie ewidencji obiektów inżynierii lądowej i wodnej;

 3. zadania z zakresu ruchu drogowego, w tym:
  1. uzgadnianie i opiniowanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu,
  2. przeprowadzanie okresowych kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnych i dźwiękowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach powiatowych i gminnych,
  3. wydawanie zezwoleń i opiniowanie wykorzystania dróg w sposób szczególny,
  4. uzgadnianie trasy przejazdu pojazdów nienormatywnych po drogach powiatowych,
  5. uzgadnianie warunków przejazdu pojazdów nienormatywnych po mostach lub wiaduktach zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych,
  6. prowadzenie postępowań obejmujących usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi,
  7. prowadzenie ewidencji pojazdów usuniętych z dróg i pozyskanych przez Powiat w wyniku orzeczeń sądów,
  8. współpraca z ubezpieczycielem dróg powiatowych w zakresie likwidacji szkód komunikacyjnych;

 4. opiniowanie i uzgadnianie inwestycji realizowanych na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;

 5. zadania z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego:
  1. opiniowanie i uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany w zakresie dróg powiatowych i zadań inwestycyjnych Powiatu,
  2. opiniowanie projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin;

 6. zadania z zakresu ochrony przyrody:
  1. udzielanie zgody właścicielskiej na usuwanie drzew z pasów drogowych dróg powiatowych;

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2131
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-06-06 12:13