Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Łódzki Wschodni

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym
  • Internet dla każdego
  • obywatel
  • Dzienniki Urzędowe

Kalendarium

«październik 2023»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lodzkiwschodni.pl

Treść strony

Zarządzenie nr 81/2023 z dnia 27 września 2023 r.
w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Starostwie Powiatowym w Łodzi w zamian za dzień świąteczny przypadający 11 listopada 2023 r.

Zarządzenie nr 80/2023 z dnia 22 września 2023 r.
w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia planowanej w 2023 roku kontroli porozumień zawartych przez w Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z powiatami pochodzenia dziecka umieszczongo w pieczy zastępczej w 2022 roku

Zarządzenie nr 79/2023 z dnia 20 września 2023 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy w Starostwie Powiatowym w Łodzi na dzień 20 września 2023 r.

Zarządzenie nr 78/2023 z dnia 19 września 2023 r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego przedmiotu umowy nr 57/2023 z dnia 12 kwietnia 2023 roku dla zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach - dochodzenie do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach" - etap I

Zarządzenie nr 77/2023 z dnia 6 września 2023 r
w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia planowanej w 2023 roku kontroli realizacji pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" w 2022 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

Zarządzenie nr 76/2023 z dnia 4 września 2023 r.
w sprawie przeprowadzenia powiatowo-gminnego ćwiczenia obronnego na terenie powiatu łódzkiego wschodniego

Zarządzenie nr 75/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego przedmiotu umowy nr 51/2023 z dnia 30 marca 2023 roku dla zadania inwestycyjnego pn. " Wykonanie ciągu pieszo - jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna"

Zarządzenie nr 74/2023 z dnia 24 sierpnia 2023 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie nr 73/2023 z dnia 3 sierpnia 2023 r.
w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia planowanej w 2023 roku kontroli prawidłowości rozliczania przekazywanych dotacji na tzw. zarząd nad drogami powiatowymi w 2022 r. w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Dróg w Starostwie Powiatowym w Łodzi

Zarządzenie nr 72/2023 z dnia 28 lipca 2023 r.
w sprawie upoważnień do poświadczania przez pracownika organu prowadzącego postępowanie zgodności odpisu dokumentu z okazanym oryginałem

Zarządzenie nr 71/2023 z dnia 28 lipca 2023 r.
w sprawie upoważnień do poświadczania zgodności kopii dokumentów z oryginałem

Zarządzenie nr 70/2023 z dnia 26 lipca 2023 r.
zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu pracowników Starostwa Powiatowego w Łodzi upoważnionych do odbioru i podpisu faktur VAT, faktur i not korygujących VAT oraz rachunków wystawianych na Powiat Łódzki Wschodni

Zarządzenie nr 69/2023 z dnia 26 lipca 2023 r.
zmieniające Zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników Starostwa Powiatowego w Łodzi do wystawiania i podpisywania faktur VAT, faktur i not korygujących VAT, dokumentów obliczenia opłaty

Zarządzenie nr 68/2023 z dnia 26 lipca 2023 r.
w sprawie upoważnienia pracowników Starostwa Powiatowego w Łodzi do sprawdzania i akceptacji dokumentów finansowo - księgowych pod względem merytorycznym oraz formalno - rachunkowym w Starostwie Powiatowym w Łodzi

Zarządzenie nr 67/2023 z dnia 26 lipca 2023 r.
w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia planowanej w 2023 roku kontroli realizacji zadania zleconego - powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2022 r. w zakresie rzeczowo - finansowym, w Wydziale Organizacyjnym w Starostwie Powiatowym w Łodzi

Zarządzenie nr 66/2023 z dnia 24 lipca 2023 r.
w sprawie wprowadzenia „Procedury audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Łodzi oraz w jednostkach organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego"

Zarządzenie nr 65/2023 z dnia 14 lipca 2023 r.
w sprawie wprowadzenia "Programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego"

Zarządzenie nr 64/2023 z dnia 11 lipca 2023 r.
w sprawie przyjęcia "Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Łodzi na lata 2023-2025"

Zarządzenie nr 63/2023 z dnia 11 lipca 2023 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego w Łodzi

Zarządzenie nr 62/2023 z dnia 11 lipca 2023 r.
w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Zarządzenie nr 61/2023 z dnia 11 lipca 2023 r.
w sprawie ustalenia kosztów związanych z wydaniem z akt postępowania administracyjnego kserokopii dokumentów na żądanie stron postępowania administracyjnego oraz sposobu uiszczania opłat

Zarządzenie nr 60/2023 z dnia 10 lipca 2023 r.
w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia planowanej w 2023 roku kontroli prawidłowości naliczania, pobierania i rozliczania opłat w 2022 r. w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Geodezji i Kartografii w Starostwie Powiatowym w Łodzi

Zarządzenie nr 59/2023 z dnia 7 lipca 2023 r.
w sprawie wprowadzenia "Karty audytu wewnętrznego"

Zarządzenie nr 58/2023 z dnia 21 czerwca 2023 r.
zmieniające Zarządzenie nr 106/2022 z dnia 1 września 2022 r. w sprawie upoważnień do poświadczania zgodności kopii dokumentów z oryginałem

Zarządzenie nr 57/2023 z dnia 21 czerwca 2023 r.
zmieniające Zarządzenie Nr 112/2022 w sprawie upoważnień do poświadczania przez pracownika organu prowadzącego postępowanie zgodności dokumentu z okazanym oryginałem

Zarządzenie Nr 56/2023 z dnia 16 czerwca 2023 r.
w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia planowanej w 2023 roku kontroli prawidłowości prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego do 130 000,00 zł w 2022 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy Łódź - Wschód

Zarządzenie nr 55/2023 z dnia 14 czerwca 2023 r.
zmieniające Zarządzenie Nr 83/2022 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Zespołu Redakcyjnego Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Zarządzenie nr 54/2023 z dnia 6 czerwca 2023 r.
w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia planowanej w 2023 roku kontroli prawidłowości wydawania w 2022 r. zaświadczeń informujących czy dana działka została objęta sporządzonym przez Starostę Łódzkiego Wschodniego uproszczonym planem urządzenia lasu bądź inwentaryzacją stanu lasu, w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Łodzi

Zarządzenie nr 53/2023 z dnia 26 maja 2023 r.
w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia planowanej w 2023 roku kontroli poprawności wprowadzania danych do Systemu Informacji Oświatowej (SIO) w 2022 r. w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach

Zarządzenie nr 52/2023 z dnia 26 maja 2023 r.
w sprawie powołania komisji likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych w używaniu w Starostwie Powiatowym w Łodzi

Zarządzenie nr 51/2023 z dnia 19 maja 2023 r.
w sprawie uzupełnienia składu osobowego członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Powiecie Łódzkim Wschodnim

Zarządzenie nr 50/2023 z dnia 16 maja 2023 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oględzin środków trwałych i pozostałych środków trwałych w używaniu w Starostwie Powiatowym w Łodzi

Zarządzenie nr 49/2023 z dnia 16 maja 2023 r.
w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia planowanej w 2023 roku kontroli poprawności wprowadzania danych do Systemu Informacji Oświatowej (SIO) w 2022 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym w Koluszkach

Zarządzenie nr 48/2023 z dnia 10 maja 2023 r.
w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia planowanej w 2023 roku kontroli zgłoszeń dzieci z uregulowaną sytuacją prawną do Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego w 2022 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie pełniącym funkcję organizatora pieczy zastępczej w Powiecie Łódzkim Wschodnim

Zarządzenie nr 47/2023 z dnia 5 maja 2023 r.
w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia planowanej w 2023 roku kontroli prawidłowości rozliczania zaliczek gotówkowych w Wydziale Finansowo - Księgowym, przez pracowników Starostwa Powiatowego w Łodzi w 2022 r.

Zarządzenie nr 46/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r.
w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Tuszynie, w obrębie ewidencyjnym 16, oznaczonych w ewidencji gruntów nr 12/5 o pow. 4,8546 ha, nr 12/6 o pow. 1,2621 ha, nr 12/7 o pow. 0,6412, nr 12/8 o pow. 0,6826 ha, nr 12/15 o pow. 5,1380 ha, nr 12/16 o pow. 2,8599 ha, nr 12/17 o pow. 6,4441 ha, stanowiących własność Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 45/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r.
w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Tuszynie , obręb 10, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 5/1 o pow. 0,3042 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 44/2023 z dnia 31 marca 2023 r.
w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia planowanej w 2023 roku kontroli realizacji obowiązku tworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w Zespole Szkół Nr 2 w Koluszkach

Zarządzenie nr 43/2023 z dnia 20 kwietnia 2023 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Łodzi

Zarządzenie nr 42/2023 z dnia 20 kwietnia 2023 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - audytora wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Łodzi

Zarządzenia nr 41/2023 z dnia 18 kwietnia 2023 r.
w sprawie realizacji obowiązku tworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) przez I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach

Zarządzenie nr 40/2023 z dnia 14 kwietnia 2023 r.
w sprawie odwołania członków składu orzekającego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania Niepełnosprawności w Powiecie Łódzkim Wschodnim

Zarządzenie nr 39/2023 z dnia 5 kwietnia 2023 r.
w sprawie wykonywania okazjonalnej pracy zdalnej w Starostwie Powiatowym w Łodzi

Zarządzenie nr 38/2023 z dnia 31 marca 2023 r.
w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia planowanej w 2023 roku kontroli decyzji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dotyczących odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Zarządzenie nr 37/2023 z dnia 27 marca 2023 r.
w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia planowanej w 2023 roku kontroli realizacji obowiązku tworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Zarządzenie nr 36/2023 z dnia 6 marca 2023 r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Łódzkim Wschodnim na 2023 rok

Zarządzenie nr 35/2023 z dnia 6 marca 2023 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Referacie Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Zarządzenie nr 34/2023 z dnia 28 lutego 2023 r.
w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia planowanej w 2023 roku kontroli prawidłowości prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 130 000,00 zł w 2022 r. w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze

Zarządzenie nr 33/2023 z dnia 23 lutego 2023 r.
zmieniające Zarządzenie Nr 112/2022 z dnia 1 września 2022 r. w sprawie upoważnień do poświadczania przez pracownika organu prowadzącego postępowanie zgodności odpisu dokumentu z okazanym oryginałem

Zarządzenie nr 32/2023 z dnia 23 lutego 2023 r.
w sprawie wyznaczenia zastępstwa w czasie nieobecności kierowników komórek organizacyjnych w Starostwie Powiatowym w Łodzi

Zarządzenie nr 31/2023 z dnia 23 lutego 2023 r.
w sprawie zaopiniowania sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Zarządzenie nr 30/2023 z dnia 21 lutego 2023 r.
w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia planowanej w 2023 roku kontroli zgodności jednostkowych sprawozdań budżetowych kwartalnych z prowadzoną ewidencją księgową w 2022 r. w Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach

Zarządzenie nr 29/2023 z dnia 20 lutego 2023 r.
w sprawie uzupełnienia składu osobowego członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Powiecie Łódzkim Wschodnim

Zarządzenie nr 28/2023 z dnia 17 lutego 2023 r.
w sprawie ustalenia wykazu pracowników Starostwa Powiatowego w Łodzi upoważnionych do pobierania i rozliczania zaliczek na zakup materiałów, towarów i usług

Zarządzenie nr 27/2023 z dnia 17 lutego 2023 r.
w sprawie upoważnienia pracowników Starostwa Powiatowego w Łodzi do wystawiania i podpisywania faktur VAT, faktur i not korygujących VAT, dokumentów obliczenia opłaty

Zarządzenie nr 26/2023 z dnia 17 lutego 2023 r.
w sprawie ustalenia wykazu pracowników Starostwa Powiatowego w Łodzi upoważnionych do sprawdzania i akceptacji dokumentów finansowo - księgowych pod względem merytorycznym w Starostwie Powiatowym w Łodzi

Zarządzenie nr 25/2023 z dnia 17 lutego 2023 r.
w sprawie ustalenia wykazu pracowników Starostwa Powiatowego w Łodzi upoważnionych do sprawdzania i akceptacji dokumentów finansowo - księgowych pod względem formalno - rachunkowym w Starostwie Powiatowym w Łodzi

Zarządzenie nr 24/2023 z dnia 17 lutego 2023 r.
w sprawie ustalenia wykazu pracowników Starostwa Powiatowego w Łodzi upoważnionych do odbioru i podpisu faktur VAT, faktur i not korygujących VAT oraz rachunków wystawianych na Powiat Łódzki Wschodni

Zarządzenie nr 23/2023 z dnia 17 lutego 2023 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych

Zarządzenie nr 22/2023 z dnia 17 lutego 2023r.
w sprawie wyznaczenia administratorów lokalnych do nadawania, dokonywania zmian i odbierania uprawnień do aplikacji eTW w Starostwie Powiatowym w Łodzi

Zarządzenie nr 21/2023 z dnia 17 lutego 2023 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie nr 20/2023 z dnia 17 lutego 2023 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie nr 19/2023 z dnia 13 lutego 2023 r.
w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia planowanej w 2023 roku kontroli prowadzonych w latach 2021 - 2022 działań w zakresie likwidacji niepodjętych depozytów po zmarłych pensjonariuszach w Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach

Zarządzenie nr 18/2023 z dnia 7 lutego 2023 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie nr 17/2023 z dnia 7 lutego 2023 r.
w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia planowanej w 2023 roku kontroli wykorzystania środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2022 roku w Zespole Szkół Nr 1 w Koluszkach

Zarządzenie nr 16/2023 z dnia 6 lutego 2023 r.
zmieniające Zarządzenie Nr 123/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych w Starostwie Powiatowym w Łodzi oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Łodzi

Zarządzenie nr 15/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r
w sprawie ustalenia proporcji odliczenia dla czynności służących działalności opodatkowanej oraz zwolnionej od podatku, prewspółczynnika odliczenia dla czynności służącej działalności opodatkowanej oraz niepodlegającej opodatkowaniu na 2023 rok oraz mających zastosowanie dla celów rocznej korekty kwoty podatku VAT naliczanego za 2022 r.

Zarządzenie nr 14/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjne do przeprowadzenia naboru na wolne samodzielne stanowisko urzędnicze - audytor wewnętrzny

Zarządzenie nr 13/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r.
w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia planowanej w 2023 roku kontroli prawidłowości rozliczania delegacji służbowych w 2022 r. w Wydziale Finansowo - Księgowym w Starostwie Powiatowym w Łodzi

Zarządzenie nr 12/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r.
zmieniające Zarządzenie Nr 83/2022 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Zespołu Redakcyjnego Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Zarządzenie nr 11/2023 z dnia 24 stycznia 2023 r.
w sprawie upoważnienia do przeprowadzania planowanej w 2023 roku kontroli terminowości i prawidłowości sporządzania deklaracji zgłoszeniowych do ZUS za pracowników oraz deklaracji dotyczących wyrejestrowań pracowników z ZUS w 2022 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy Łódź - Wschód

Zarządzenie nr 10/2023 z dnia 23 stycznia 2023 r.
w sprawie zasad składania, analizowania i publikowania oświadczeń majątkowych

Zarządzenie nr 9/2023 z dnia 20 stycznia 2023 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia zastępstwa w czasie nieobecności kierowników komórek organizacyjnych w Starostwie Powiatowym w Łodzi

Zarządzenie nr 8/2023 z dnia 19 stycznia 2023 r.
w sprawie powołania Komisji Socjalnej Starostwa Powiatowego w Łodzi

Zarządzenie nr 7/2023 z dnia 18 stycznia 2023 r.
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2023

Zarządzenie nr 6/2023 z dnia 17 stycznia 2023 r.
w sprawie zasad delegowania, ewidencjonowania oraz rozliczania kosztów służbowych podróży zagranicznych kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Zarządzenie nr 5/2023 z dnia 17 stycznia 2023 r.
w sprawie zasad delegowania, ewidencjonowania oraz rozliczania kosztów podróży służbowych na obszarze kraju kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Zarządzenie nr 4/2023 z dnia 17 stycznia 2023 r.
w sprawie zasad delegowania, ewidencjonowania oraz rozliczania kosztów podróży służbowych na obszarze kraju pracowników Starostwa Powiatowego w Łodzi

Zarządzenie nr 3/2023 z dnia 13 stycznia 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-rzeczowego działalności socjalnej w Starostwie Powiatowym w Łodzi na 2023 rok

Zarządzenie nr 2/2023 z dnia 13 stycznia 2023 r.
w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia planowanej w 2023 roku kontroli prawidłowości prowadzenia w 2022 r. postępowań z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych, związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolniczej w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Łodzi

Zarządzenie nr 1/2023 z dnia 4 stycznia 2023 r.
w sprawie wewnętrznego podziału zadań i kompetencji pomiędzy Starostą, Wicestarostą, Etatowym Członkiem Zarządu, Sekretarzem i Skarbnikiem

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14979
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-09-29 14:13