Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Łódzki Wschodni

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym
  • obywatel
  • Dzienniki Urzędowe

Kalendarium

«luty 2023»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lodzkiwschodni.pl

Treść strony

Uchwała Nr 2198/2023 z dnia 19 stycznia 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody właścicielskiej na wynajem lokalu mieszkalnego nr 2, zlokalizowanego w budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach, przy ul. Budowlanych 8.

Uchwała Nr 2197/2023 z dnia 19 stycznia 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2023.

Uchwała Nr 2196/2023 z dnia 19 stycznia 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2023.

Uchwała Nr 2195/2023 z dnia 19 stycznia 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2023 rok dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Uchwała Nr 2194/2023 z dnia 19 stycznia 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia sposobu likwidacji pojazdu usuniętego z drogi – samochód osobowy marki Opel o nr rej. PNT51TK.

Uchwała Nr 2193/2023 z dnia 19 stycznia 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia sposobu likwidacji pojazdu usuniętego z drogi – samochód osobowy marki Mazda o nr rej. EBR46JY.

Uchwała Nr 2192/2023 z dnia 19 stycznia 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczenia, usytuowanego w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach.

Uchwała Nr 2191/2023 z dnia 19 stycznia 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zlecenia pomiędzy Powiatem Łódzkim Wschodnim a panią Aleksandrą Balcerak na wykonywanie czynności związanych z administrowaniem wynajmowanej części budynku w 2023 r.

Uchwała Nr 2190/2023 z dnia 19 stycznia 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach.

Uchwała Nr 2189/2023 z dnia 12 stycznia 2023 r.
w sprawie powierzenia Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach obowiązków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego w 2023 r.

Uchwała Nr 2188/2023 z dnia 12 stycznia 2023 r.
w sprawie powierzenia Dyrektorowi Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach obowiązków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w 2023 r.

Uchwała Nr 2187/2023 z dnia 12 stycznia 2023 r.
w sprawie powierzenia Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach obowiązków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w 2023 r.

Uchwała Nr 2186/2023 z dnia 12 stycznia 2023 r.
w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej dotyczącej budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2023.

Uchwała Nr 2185/2023 z dnia 12 stycznia 2023 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2023.

Uchwała Nr 2184/2023 z dnia 12 stycznia 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych oraz zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2023.

Uchwała Nr 2183/2023 z dnia 12 stycznia 2023 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2023.

Uchwała Nr 2182/2023 z dnia 12 stycznia 2023 r.
w sprawie ustalenia szczegółowego planu finansowego Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych i zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok.

Uchwała Nr 2181/2023 z dnia 12 stycznia 2023 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2023 rok.

Uchwała Nr 2180/2023 z dnia 12 stycznia 2023 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych na drogach powiatu łódzkiego wschodniego w 2023 r. oraz uchwalenia regulaminu jej pracy.

Uchwała Nr 2179/2023 z dnia 12 stycznia 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze”.

Tytuł
Opis skrótowy

Uchwała Nr 2178/2023 z dnia 12 stycznia 2023 r.
zmieniająca Uchwałę Nr 2118/2022 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Łodzi.

Uchwała Nr 2177/2023 z dnia 4 stycznia 2023 r.
w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przez Starostwo Powiatowe w Łodzi i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Uchwała Nr 2176/2023 z dnia 4 stycznia 2023 r.
w sprawie upoważnienia Pana Rafała Szawłowskiego reprezentującego Pracownię Projektów Branżowych OPTIMA Rafał Szawłowski, 97- 00 Piotrków Trybunalski do występowania w imieniu Powiatu Łódzkiego Wschodniego przed właściwymi organami administracji publicznej w celu uzyskania warunków, opinii, uzgodnień, postanowień i decyzji administracyjnych niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej w zadaniu pn. „Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia drogi powiatowej nr 2923E – ul. Dolnej w Kraszewie, gm. Andrespol”.

Uchwała Nr 2175/2023 z dnia 4 stycznia 2023 r.
w sprawie wprowadzenia zasad i trybu sporządzania informacji o stanie mienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Uchwała Nr 2174/2023 z dnia 4 stycznia 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody właścicielskiej na wycięcie drzew znajdujących się na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki 110 i 265, obręb 9 miasta Tuszyn. Uchwała Nr 2175/2023 z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu sporządzania informacji o stanie mienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Uchwała Nr 2173/2023 z dnia 4 stycznia 2023 r.
w sprawie określenia trybu lokowania wolnych środków budżetowych w 2023 r.

Uchwała Nr 2172/2023 z dnia 4 stycznia 2023 r.
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, które nie są przedsięwzięciami, a których realizacja w roku budżetowym 2023 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania poszczególnych jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2023.

Uchwała Nr 2171/2023 z dnia 4 stycznia 2023 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych do złożenia informacji o wykorzystaniu wsparcia w 2021 r. i 2022 r. na zadanie inwestycyjne polegające na rozwijaniu szkolnej infrastruktury pn. – „Laboratoria przyszłości”.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 937
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-02-03 09:40