Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Łódzki Wschodni

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym
  • Internet dla każdego
  • obywatel
  • Dzienniki Urzędowe

Kalendarium

«kwiecień 2024»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lodzkiwschodni.pl

Treść strony

Uchwała Nr 2750/2024 z dnia 21 marca 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2915E w Karpinie, gm. Brójce”- etap II

Uchwała Nr 2749/2024 z dnia 19 marca 2024 r.
zmieniająca uchwalę w sprawie planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2024 rok dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała Nr 2748/2024 z dnia 19 marca 2024 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego pochodzącego z zakończonego zadania pn. „Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze” na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze

Uchwała Nr 2747/2024 z dnia 14 marca 2024 r.
w sprawie ustalenia rocznego planu etatów w Starostwie Powiatowym w Łodzi na rok 2024

Uchwała Nr 2746/2024 z dnia 14 marca 2024 r.
w sprawie ustalenia podziału środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej w 2024 roku

Uchwała Nr 2745/2024 z dnia 14 marca 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2024

Uchwała Nr 2744/2024 z dnia 14 marca 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2024

Uchwała Nr 2743/2024 z dnia 14 marca 2024 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2024

Uchwała Nr 2742/2024 z dnia 14 marca 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2024

Uchwała Nr 2741/2024 z dnia 14 marca 2024 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2024

Uchwała Nr 2740/2024 z dnia 14 marca 2024 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację składników majątkowych będących w ewidencji Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze

Uchwała Nr 2739/2024 z dnia 7 marca 2024 r.
w sprawie rozliczenia realizacji przedmiotu umowy nr 211/2022 z dnia 23 listopada 2022 r. zmienionej aneksem nr 1/2023 z dnia 26 czerwca 2023 r. i aneksem nr 2/2023 z dnia 29 listopada 2023 r. oraz ustalenia wysokości kar umownych za niedotrzymanie umownego terminu zakończenia zadania

Uchwała Nr 2738/2024 z dnia 7 marca 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2024

Uchwała Nr 2737/2024 z dnia 7 marca 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych na rok 2024

Uchwała Nr 2736/2024 z dnia 7 marca 2024 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2024

Uchwała Nr 2735/2024 z dnia 7 marca 2024 r.
w sprawie powołania Zespołu koordynującego realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

Uchwała Nr 2734/2024 z dnia 7 marca 2024 r.
w sprawie wyrażenia zgody właścicielskiej na wycięcie drzew znajdujących się na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 2, obręb 2 miasta Tuszyn

Uchwała Nr 2733/2024 z dnia 7 marca 2024 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację składników majątkowych będących w ewidencji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Zespole ds. Orzekania Niepełnosprawności w Łodzi

Uchwała Nr 2732/2024 z dnia 7 marca 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym pn. „Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 713 do miejscowości Wygoda”

Uchwała Nr 2731/2024 z dnia 29 lutego 2024 r.
w sprawie wyrażenia zgody na promowanie Powiatu Łódzkiego Wschodniego poprzez zakup nagród rzeczowych dla dwóch drużyn biorących udział w eliminacjach powiatowych Turnieju dla uczniów szkól średnich o puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi

Uchwała Nr 2730/2024 z dnia 29 lutego 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowej otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w 2023 roku

Uchwała Nr 2729/2024 z dnia 29 lutego 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowych otrzymanych na podstawie zawartych umów przez Powiat Łódzki Wschodni na realizację zadań publicznych w 2023 r.

Uchwała Nr 2728/2024 z dnia 29 lutego 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowych otrzymanych i udzielonych na podstawie zawartych porozumień i umów przez Powiat Łódzki Wschodni na realizację zadań z zakresu oświaty, edukacyjnej opieki wychowawczej oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2023 r.

Uchwała Nr 2727/2024 z dnia 29 lutego 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowych otrzymanych i udzielonych na podstawie zawartych porozumień i umów przez Powiat Łódzki Wschodni na realizację zadań z zakresu utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz zadań z zakresu pomocy i polityki społecznej w 2023 r.

Uchwała Nr 2726/2024 z dnia 29 lutego 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowych otrzymanych i udzielonych na podstawie zawartych porozumień i umów przez Powiat Łódzki Wschodni na realizację zadań z zakresu utrzymania dróg powiatowych w 2023 r.

Uchwała Nr 2725/2024 z dnia 29 lutego 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2024

Uchwała Nr 2724/2024 z dnia 29 lutego 2024 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 2683/2024 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej dotyczącej budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2024

Uchwała Nr 2723/2024 z dnia 29 lutego 2024 r.
w sprawie powierzenia Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze obowiązków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego w 2024 r.

Uchwała Nr 2722/2024 z dnia 29 lutego 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych oraz zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2024

Uchwała Nr 2721/2024 z dnia 29 lutego 2024 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku Funduszu Pomocy na rok 2024

Uchwała Nr 2720/2024 z dnia 29 lutego 2024 r.
w sprawie wyrażenia zgody na współorganizację oraz przyjęcia Regulaminu XVI Turnieju Tenisa Stołowego – Memoriał Ignacego Zbigniewa Pietrusewicza

Uchwała Nr 2719/2024 z dnia 29 lutego 2024 r.
w sprawie podziału środków finansowych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2024 roku

Uchwała Nr 2718/2024 z dnia 22 lutego 2024 r.
w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Powiatu Łódzkiego Wschodniego nieruchomości gruntowej, położonej w gminie Nowosolna, w obrębie Grabina, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 62/9 o pow. 0,0607 ha

Uchwała Nr 2717/2024 z dnia 22 lutego 2024 r.
w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

Uchwała Nr 2716/2024 z dnia 22 lutego 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb edukacyjnych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach na potrzeby konkursu w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

Uchwała Nr 2715/2024 z dnia 22 lutego 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia sposobu likwidacji pojazdu usuniętego z drogi – samochód osobowy marki Opel o nr rej. EZD92SU

Uchwała Nr 2714/2024 z dnia 22 lutego 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 713 do miejscowości Wygoda, gm. Brójce”

Uchwała Nr 2713/2024 z dnia 22 lutego 2024 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego w 2023 roku

Uchwała Nr 2712/2024 z dnia 22 lutego 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2024

Uchwała Nr 2711/2024 z dnia 22 lutego 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2024

Uchwała Nr 2710/2024 z dnia 22 lutego 2024 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2024

Uchwała Nr 2709/2024 z dnia 22 lutego 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2024

Uchwała Nr 2708/2024 z dnia 22 lutego 2024 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2024

Uchwała Nr 2707/2024 z dnia 15 lutego 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2024

Uchwała Nr 2706/2024 z dnia 15 lutego 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia, treści specyfikacji warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2915E w Karpinie, gm. Brójce" - etap II

Uchwała Nr 2705/2024 z dnia 15 lutego 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania o udzielonych w 2023 roku zamówieniach

Uchwała Nr 2704/2024 z dnia 15 lutego 2024 r.
w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Raportu o stanie Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2023

Uchwała Nr 2703/2024 z dnia 15 lutego 2024 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż środka trwałego – samochodu marki RENAULT TRAFIC JLB7BS/3/9 o numerze rejestracyjnym EL 459NM w trybie pisemnego przetargu publicznego

Uchwała Nr 2702/2024 z dnia 8 lutego 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2024

Uchwała Nr 2701/2024 z dnia 8 lutego 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych na rok 2024

Uchwała Nr 2700/2024 z dnia 8 lutego 2024 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2024

Uchwała Nr 2699/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń osiągniętych w 2023 roku przez nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni

Uchwała Nr 2698/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

Uchwała Nr 2697/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2024

Uchwała Nr 2696/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2024

Uchwała Nr 2695/2024 z dnia 25 stycznia 2024 r.
w sprawie powierzenia Dyrektorowi Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach obowiązków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego

Uchwała Nr 2694/2024 z dnia 25 stycznia 2024 r.
w sprawie powierzenia Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach obowiązków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego

Uchwała Nr 2693/2024 z dnia 25 stycznia 2024 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze

Uchwała Nr 2692/2024 z dnia 25 stycznia 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka w 2024 r. w Powiecie Łódzkim Wschodnim

Uchwała Nr 2691/2024 z dnia 25 stycznia 2024 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie pozostałych środków trwałych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dla Stowarzyszenia Serc Jezusa i Maryi w Koluszkach

Uchwała Nr 2690/2024 z dnia 25 stycznia 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2024

Uchwała Nr 2689/2024 z dnia 25 stycznia 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2024

Uchwała Nr 2688/2024 z dnia 25 stycznia 2024 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2024

Uchwała Nr 2687/2024 z dnia 25 stycznia 2024 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku Funduszu Pomocy na rok 2024

Uchwała Nr 2686/2024 z dnia 25 stycznia 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych oraz zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2024

Uchwała Nr 2685/2024 z dnia 17 stycznia 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2024

Uchwała Nr 2684/2024 z dnia 17 stycznia 2024 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2024

Uchwała Nr 2683/2024 z dnia 17 stycznia 2024 r.
w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej dotyczącej budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2024

Uchwała Nr 2682/2024 z dnia 17 stycznia 2024 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2024

Uchwała Nr 2681/2024 z dnia 17 stycznia 2024 r.
w sprawie ustalenia szczegółowego planu finansowego Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych i zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok

Uchwała Nr 2680/2024 z dnia 17 stycznia 2024 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2024 rok

Uchwała Nr 2679/2024 z dnia 17 stycznia 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia, treści specyfikacji warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 713 do miejscowości Wygoda, gm. Brójce”

Uchwała Nr 2678/2024 z dnia 10 stycznia 2024 r.
w sprawie upoważnienia przedstawicielki firmy WarBud Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 156, 97-300 Piotrków Trybunalski do występowania w imieniu Powiatu Łódzkiego Wschodniego przed właściwymi organami i instytucjami administracyjnymi, w tym Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach, Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Łodzi oraz Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego dla powiatu Łódzkiego Wschodniego w celu uzyskania stanowisk, opinii i decyzji niezbędnych do zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze” realizowanego na podstawie umowy nr 10/2023 z dnia 23.01.2023 r.

Uchwała Nr 2677/2024 z dnia 10 stycznia 2024 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych na drogach powiatu łódzkiego wschodniego w 2024 r. oraz uchwalenia regulaminu jej pracy

Uchwała Nr 2676/2024 z dnia 10 stycznia 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2024 rok dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała Nr 2675/2024 z dnia 10 stycznia 2024 r.
w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkól i placówek oświatowych

Uchwała Nr 2674/2024 z dnia 4 stycznia 2024 r.
w sprawie określenia trybu lokowania wolnych środków budżetowych w 2024 r.

Uchwała Nr 2673/2024 z dnia 4 stycznia 2024 r.
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, które nie są przedsięwzięciami, a których realizacja w roku budżetowym 2024 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania poszczególnych jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2024

Uchwała Nr 2672/2024 z dnia 4 stycznia 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Aktywność zawodowa w Powiecie Łódzkim Wschodnim II” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 - 2027 oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie jego realizacji

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5020
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-04-04 13:51