Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Łódzki Wschodni

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym
 • Internet dla każdego
 • obywatel
 • Dzienniki Urzędowe

Kalendarium

«kwiecień 2024»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lodzkiwschodni.pl

Treść strony

Do zadań Wydziału Architektury i Budownictwa „AiB” w szczególności należy:

 1. zadania z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej, wynikające z przepisów prawa budowlanego, w tym:
  • wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę obiektów lub robót budowlanych, które wymagają uzyskania takiej decyzji,
  • wydawanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektu budowlanego,
  • wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę w przypadku istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę,
  • wydawanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, która poprzedza wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
  • wydawanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości w celu wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych, w przypadku nieuzgodnienia warunków korzystania z właścicielem tych obiektów,
  • uchylanie decyzji o pozwoleniu na budowę w przypadku istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę,
  • przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania obiektów, robót budowlanych lub rozbiórki obiektu budowlanego, które nie podlegają obowiązkowi uzyskania pozwolenia na budowę/rozbiórkę, lecz wymagają zgłoszenia,
  • przyjmowanie zgłoszeń zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
  • wydawanie postanowienia o udzieleniu bądź odmowie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych,
  • wydawanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu, na rzecz nowego inwestora,
  • wydawanie postanowień o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno – budowlanej projektowanych rozwiązań w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego,
  • wydawanie zaświadczeń o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę/rozbiórkę,
  • wydawanie zaświadczeń o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
  • wydawanie dzienników budowy i prowadzenie rejestru wydanych dzienników,
  • prowadzenie rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestru zgłoszeń, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy Prawo budowlane, a także przekazywanie do organu wyższego stopnia wprowadzonych w nim danych,
  • przekazywanie bezzwłocznie organowi nadzoru budowlanego:
   • kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym,
   • kopii ostatecznych odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego wraz z tym projektem,
   • kopii innych decyzji, postanowień i zgłoszeń, wynikających z przepisów prawa budowlanego,
  • współpraca (współdziałanie) z innymi instytucjami oraz organami, w szczególności z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego oraz Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, w zakresie wynikającym z przepisów prawa budowlanego;
    
 2. zadania z zakresu przepisów o własności lokali, w tym:
  • wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali mieszkalnych lub innych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem;
    
 3. zadania z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej wynikające z przepisów o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w tym:
  • wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – na wniosek zarządców dróg powiatowych i gminnych,
  • wydawanie i rejestracja dzienników budowy,
  • prowadzenie rejestru wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i wydanych decyzji, a także przekazywanie do organu wyższego stopnia wprowadzonych w nim danych;
    
 4. zadania z zakresu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym:
  • uzgadnianie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy w zakresie zadań rządowych i samorządowych służących realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym i krajowym – w odniesieniu do terenów przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym;
    
 5. zadania z zakresu przepisów o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, w tym:
  • prowadzenie postępowań związanych z wydawaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz przyjmowaniem zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych dotyczących odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.
    

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 21273
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-04-01 11:32